Víceúčelová sportovní hala v Roudnici nad Labem

Title Alternative:Multifunctional sports hall in Roudnice nad Labem
Abstract
Sportovní hala je navržena jako víceúčelová. Zaujímá 25 485m3. Tvar objektu vychází z proporcí parcely, která je úzká. Pro splnění ubytovacích kapacit jsem zvolila vynesení pater s pokoji nad sportovní plochu. 4.a 5.NP je zapuštěné k severní straně pozemku. Z jižní strany budova dodržuje uliční čáru a výškově navazuje na římsu vedlejšího městského domu. K zjemnění samotné stavby jsem použila prvek oblouku a sklonění fasád. Prosklená fasáda se otáčí ke kostelu a tím dotváří interiér. Hlavní vstup do objektu ubíhá a vytváří se tak prostor pro rozptýlení osob před sportovní halou. Veškeré pohledy z interiéru jsou v maximální možné míře orientovány k hracím plochám a k dominantě sousedícího chrámu. Objekt obsahuje sportovní prostory - sportovní plochu 20x40m, venkovní basketballové hřiště 15x28m a streetballové hřiště 11x15m, dále komerční prostory jako ubytování pro sportovce, obchody, dětské centrum, sály a kanceláře.
Description
27 s. :obr., výkresy +CD ROM
Subject(s)
architecture, sports facilities, architektura, sportovní zařízení
Citation
ISSN
ISBN