Analýza a hodnocení procesu získávání a dostupnosti finančních prostředků z Evropského sociálního fondu u neziskových organizací

Title Alternative:Analysis and evaluation of the process of obtaining and the availability of funding from the European Social Fund for non-profit organizations
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá detailním pohledem na proces čerpání dotací z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost nevládními neziskovými organizacemi. Pozornost je věnována administrativním a procesním překážkám, které jsou spojeny s projektovým cyklem. V úvodu diplomové práci jsou uvedeny její cíle, které budou naplňovány v jednotlivých kapitolách. Dále jsou na začátku práce zmíněny výzkumné předpoklady, jejichž potvrzení či vyvrácení má za úkol výzkumná část této práce. Teoretická část je věnována evropské politice hospodářské a sociální soudržnosti a nástrojům, prostřednictvím kterých dochází k její realizaci. Pozornost je zaměřena hlavně na Evropský sociální fond a jeden z jeho operačních programů, Lidské zdroje a zaměstnanost. Teoretická část nabízí také náhled do problematiky nestátních neziskových organizací, jejich financování a úvod do problematiky projektového řízení. V praktické části se autor věnuje ověřování výzkumných předpokladů, které byly stanoveny na začátku, a pomocí výzkumných metod potvrzuje či naopak vyvrací jejich pravdivost. V této části jsou výsledky výzkumu i s jejich hodnocením. V závěru práce je shrnut celý výzkum a dochází k porovnání výsledků s výzkumnými předpoklady a interpretaci celého šetření.
Description
86 s., 8 s. příl. :il., grafy +1 CD ROM
Subject(s)
subsidies, dotace
Citation
ISSN
ISBN