Evropská mytologie v americké komiksové tvorbě od roku 1939-1999

dc.contributor.advisorUlvr Michal, PhDr. Ph.D. :59514cs
dc.contributor.authorLachnittová, Janacs
dc.contributor.refereeSmrž Pavel, PhDr. :59999cs
dc.date.accessioned2023-11-22T12:46:44Z
dc.date.available2023-11-22T12:46:44Z
dc.date.committed15.7.2022cs
dc.date.defense28.8.2023cs
dc.date.submitted29.6.2021cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou využití evropské mytologie v amerických komiksech v letech 1939-1999. Práce je zaměřena především na vydavatelskou tvorbu společnosti DC Comics. V teoretické části je stručně definována teorie komiksu a mýtu. V následujících kapitolách jsou vypsány postavy, organizace, místa či skupiny lidí, které mají spojitost s evropskými mytologiemi. Ty jsou rozděleny na mytologii řeckou, římskou, severskou, keltskou a slovanskou. Zbytek teoretické části se věnuje analýze mytologie v komisech konkurenčních společností, vydávajících komiksy ve stejném časovém období. Jedná se o Marvel Comics a Charlton Comics. Praktická část je poté zaměřena na možné didaktické využití amerických komiksů ve výuce na základních a středních školách. K tomu posloužilo dotazníkové šetření, sestávající ze dvou částí. Profilová část sestávala z osmi škálových otázek a zbytek dotazníku byl zkompilován ze čtyř otevřených úkolů a jednoho doplňujícího úkolu.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis focuses on the analysis of the utilization of European mythology in American comics from 1939 to 1999. The thesis primarily focuses on the publishing output of DC Comics. The theoretical part provides a brief definition of comic theory and myth. The following chapters list characters, organizations, places, or people connected to European mythologies. The mythologies are divided into Greek, Roman, Norse, Celtic, and Slavic mythologies. The remainder of the theoretical part examines the analysis of mythology in comics published by competing companies during the same time period, namely Marvel Comics and Charlton Comics. The practical part then focuses on the potential didactic use of American comics in elementary and secondary education. This was supported by a questionnaire survey consisting of two parts. The profiling section consisted of eight scale questions, while the rest of the questionnaire was compiled from four open-ended tasks and one supplementary task.en
dc.format93 s. (146 198 znaků)cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/173860
dc.language.isoCScs
dc.subjectmytologiecs
dc.subjectamerické komiksycs
dc.subjectDC Comicscs
dc.subjectMarvel Comicscs
dc.subjectCharlton Comicscs
dc.titleEvropská mytologie v americké komiksové tvorbě od roku 1939-1999cs
dc.titleEuropean mythology in American comics from 1939 till 1999en
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationBakalářskýcs
local.identifier.authorP19000245cs
local.identifier.stag42893cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.jana.lachnittova.pdf
Size:
2.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VŠKP ( 13.7.2023 9:23 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Lachnittová_pos_opon.doc
Size:
93.5 KB
Format:
Microsoft Word
Description:
Posudek oponenta VŠKP ( 25.8.2023 17:36 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek BP_vedoucí_Lachnittová_2023B.doc
Size:
73 KB
Format:
Microsoft Word
Description:
Posudek vedoucího VŠKP ( 25.8.2023 19:43 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_Lachnittova.pdf
Size:
161.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby VŠKP ( 1.9.2023 18:18 )