Sociální prostředí a školní úspěšnost

Title Alternative:The Social Environment and School Success
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor thesis Social environment and school success was concentrated on relation to the influence of social environment, which the child comes from and surrounds him and his late school success. The aim of thesis was to describe social environment and to find its impact on the child´s school success. The thesis was divided into two parts. Theoretical part contained characteristics of terms related to the social environment. The characteristics of terms was based on the study of literature,which was compared. These were terms such as social environment,family, socialization, upbringing, preschool and basic education. There were given specific problematic situations which involve child´s school success. Practical part of the thesis was made up of a quantitative research. Classroom teachers answered structured opened questionnaires about their pupils. Questions were chosen according to thematic focus,pupil´s social environment,his family and their cooperation with the school. Observed results of the questionnare survey were provided with a suitable commentary. These results showed suggestions concerning possible school offers to a family to strenghten their cooperation. Proposals of steps were related to expanded range of services,prevention programs and thematic projects suitable for strengthening the link family-school.
Bakalářská práce Sociální prostředí a školní úspěšnost se zabývala vlivem sociálního prostředí, ze kterého dítě vychází a které ho obklopuje, na jeho pozdější školní úspěšnost. Cílem práce bylo charakterizovat sociální prostředí a zjištění jeho vlivu na školní úspěšnost dítěte. Práce byla rozdělena na dvě části. Teoretická část obsahovala charakteristiku pojmů, které souvisí se sociálním prostředím. Charakteristika pojmů vycházela ze studia odborné literatury, která byla vzájemně porovnávána. Jednalo se o pojmy jako je sociální prostředí, rodina, socializace, výchova, předškolní a základní vzdělávání. Byly uvedeny konkrétní problémové situace mající vliv na školní úspěšnost dítěte.Praktická část práce byla tvořena kvantitativním výzkumem. Třídní učitelé odpovídali do strukturovaných, uzavřených dotazníků na otázky o svých žácích. Otázky byly zaměřeny na sociální prostředí žáka, jeho rodiny a její spolupráce se školou. Zjištěné výsledky dotazníkového průzkumu byly opatřeny vhodným komentářem. Z těchto výsledků vyplynuly návrhy opatření, která se týkají možné nabídky škol rodině v rámci posílení vzájemné spolupráce. Návrhy opatření se týkaly rozšířené nabídky služeb, preventivních programů a tematicky zaměřených projektů vhodných pro posílení vazby rodina a škola.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 63
Subject(s)
basic education, family, preschool education, school readiness, socialenvironment, socialization, standards, styles of upbringing, upbringing, values, hodnoty, normy, předškolní vzdělávání, rodina, socializace, sociální prostředí, styly výchovy, školní zralost, výchova, základní vzdělávání
Citation
ISSN
ISBN