Habla de Monterrey

Title Alternative:Speech of Monterrey
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na fonologické jevy typické pro výslovnost města Monterrey - místo, které se nachází na severovýchodě Mexika. Na základě informací získaných z různých publikací o mexické výslovnosti se analyzuje řeč čtyř účastníků stejného věku narozených ve městě Monterrey. Tyto osoby se účastnily šesti nahrávaných rozhovorů přes Skype. Rozhovory mezi těmito čtyřmi přáteli znázorňují mexickou hovorovou řeč. Pozorovanými jevy jsou převážně ty, které byly uvedeny v publikacích, například: oslabení samohlásek, diftongizace hiátů, asibilované r a znělé s. Mluva čtyř účastníků je detailně zkoumána ze stránky fonetické. Dále se popisují společné znaky jejich projevu, stejně tak jako rozdíly a zvláštnosti řeči každého z nich zvlášť. Vlastní poznatky jsou porovnány s publikacemi a v závěru práce je zhodnoceno, zda odpovídají předpokladům získaných na základě studia již zmíněných knih.
Description
67 s. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
Spanish language, phonetics, španělština, fonetika
Citation
ISSN
ISBN