Programy podporující rozvoj venkova v České republice

Title Alternative:Programs supporting rural development in the Czech republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Bachelor Thesis on the theme {\clqq}Programs supporting rural development in the Czech Republic`` is focused on supporting of rural development with the European Union sources and national sources. The aim of this thesis is to emphasize the importance of regional policy of the European Union and the Czech Republic in context of rural development. Another aim is to describe particular aims and tools of the support. In the Bachelor Thesis there are structural funds mentioned, then state structure in different categories, and programs and financial support which are used by country-side like the tools of its development and also their alocation for targets setting. Part of the thesis is also application of this topic for the present situation of Kralovehradecky region and {\clqq}LAG Hradec countryside`` which is situated in this area. There are concrete requests for support and dotations mentioned at the end of the thesis which Microregion Urbanicka brazda asked for in 2009 and examples of realization and also suggested projects in the same year.
Tato bakalářská práce na téma {\clqq}Programy podporující na rozvoj venkova v České republice`` je zaměřena na podporu rozvoje venkova ze zdrojů Evropské unie a národních zdrojů. Cílem práce je zmínit důležitost regionální politiky Evropské unie a České republiky v souvislosti s rozvojem venkova a popsat jednotlivé cíle a nástroje její podpory. V bakalářské práci jsou zmíněny strukturální fondy EU, členění území ČR do různých kategorií a programy, finanční podpory, které venkov využívá jako nástroje svého rozvoje a jejich alokace na vytyčené cíle. Součástí práce je také aplikace zmíněné problematiky na současnou situaci v Královehradeckém kraji a MAS Hradecký venkov, který se na tomto území nachází. V závěru práce jsou uvedeny konkrétní žádosti o podpory a dotace, o které žádal Mikroregion Urbanická brázda v roce 2009 a příklady zrealizovaných i navrhovaných projektů v témže roce.
Description
katedra: KEK; přílohy: 1 CD; rozsah: 53 s., 9 s. příloh.
Subject(s)
regional policy, rural development, structural funds of european union, rural field, local action groups, rural development plan of the cr, supports, donations, microregion urbanicka brazda, lag hradec countryside, kralovehradecky region, programme leader, regionální politika, rozvoj venkova, strukturální fondy evropské unie, venkovský prostor, místní akční skupiny, program rozvoje venkova, podpory, dotace, mikroregion urbanická brázda, mas hradecký venkov, královehradecký kraj, program leader
Citation
ISSN
ISBN