Problémy provázející romské žáky při začleňování do vzdělávání - na příkladu ZŠ T. G. M. Lomnice nad Popelkou

Title Alternative:Problems that Romani Pupils Face when Integrating into Education - The Case of T.G.M. Primary School in Lomnice nad Popelkou
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce pojednává o problémech provázejících romské žáky při začleňování do vzdělávání, které jsou následně konfrontovány se současným stavem na Základní škole T. G. M. v Lomnici nad Popelkou. Autorka se zaměřuje na přípravné třídy a na učitele a romské pedagogické asistenty, kteří pracují s romskými žáky jak v přípravných třídách, tak později na prvním stupni základní školy. Někteří romští žáci nezvládají učivo základní školy, a proto se autorka zmiňuje i o vyučovacích metodách vhodných pro zlepšení výsledků žáků či o vzdělávání Romů ve speciálních školách. Práce ukazuje rozdíly mezi romským a ''gádžovským'' dětstvím a zabývá se rodinným zázemím romských žáků, které má velký vliv na jejich školní úspěšnost. Neopomíjí ani jazykovou bariéru, která může být jednou z příčin školního neúspěchu. V konečné části nahlíží na podstatu multikulturní výchovy, která by měla napomoci poklidnému soužití lidí různých národností, etnik, kultur či náboženství.
Description
91 s., 9 s. příl. +CD ROM
Subject(s)
Romani children, learners, special schools, romské děti, žáci, speciální školy
Citation
ISSN
ISBN