Aplikace pro zvířecí útulky

Abstract
Cílem práce je inzertní aplikace, která bude podporovat adopci zvířat ze zvířecích útulků. Práce začíná rešerší aktuálních možností online inzerce zvířat. Následuje návrh vlastního řešení v podobě webové aplikace a mobilní aplikace pro platformu Android. Dále je popsána datová struktura aplikace a použité technologie. Hlavní část práce je věnovaná implementaci řešení webové a mobilní aplikace. Závěrečná část analyzuje zpětnou vazbu od uživatelů. Některé náměty byly aplikovány již při tvorbě aplikací a několik jich zůstává navrženo pro budoucí vylepšení.
The objective of this project is an application which will support animal shelters with advertising their animals. The thesis begins with analysis of current online animals advertising possibilities. It is followed by design of the solution which contains web application and mobile application for Android platform. Further on in this thesis presents description of data structure and used technologies. The main part of the thesis is about implementation of both applications. At the end there is a summary of user feedback and possible improvements.
Description
Subject(s)
Android, Java, ReactJS, zvířecí útulek, Firebase, mobilní aplikace, webová aplikace, Android, Java, ReactJS, animal shelter, Firebase, mobile application, web application
Citation
ISSN
ISBN