Společenské centrum pro seniory v Klatovech

Title Alternative:konverze bývalé synagogy
Abstract
Zadání bakalářské práce vychází z reálného podnětu města Klatov na obnovu a rekonstrukci bývalé synagogy. Cílem je obnovit původní prostorové členění s velkým sálem a galerií, rehabilitovat vnější výraz. Doplnit o prostory pro každodenní společenský život seniorů včetně venkovní zahrady a vazby na hradby a nová propojení s historickým jádrem.
Bachelor thesis is based on a real idea to rehabilitation and reconstruction of the former synagogue in the historical city center of Klatovy. The aim is to restore the original spatial articulation with a large hall and galleries, rehabilitate outward expression. Its Complemented by facilities for everyday social life of seniors, including outdoor gardens and links to the walls and new connections with the historical center.
Description
Subject(s)
rekonstrukce, synagoga, centrum pro seniory, synagogue, reconstruction, senior center
Citation
ISSN
ISBN