Vývoj webové aplikace na podporu uspořádání konference

Title Alternative:Development of web application to support the organization of a conference
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce pojednává o nástrojích, které slouží jako podpora při pořádání odborné konference. Je rozdělena na část analytickou a na část implementační. Do analytické části spadá první kapitola, ve které jsou otestovány již existující nástroje na podporu odborné konference, druhá kapitola, ve které se hledá odpověď na otázku, zda je možné nástroj na podporu odborné konference plnohodnotně nahradit redakčním systémem. Do analytické části spadá i kapitola třetí, ve které jé vytvořen návrh aplikace pomocí UML diagramů, konkrétně diagramů případů užití. Implementační část se zabývá tvorbou aplikace. Nejprve je ve čtvrté kapitole je popsán výběr technologií, na kterých bude aplikace založena a je v ní uveden i jejich krátký popis. Poslední kapitola popisuje, jak byl nástroj vytvořen, implementaci jednotlivých vrstev MVC architektury a nakonec jsou uvedeny krátké ukázky funkčnosti aplikace.
Description
65 s. :obr. +CD ROM
Subject(s)
web applications, WWW aplikace
Citation
ISSN
ISBN