Nové nástroje nákupu v TRW Lucas Varity

Title Alternative:New tools of purcharsing in TRW Lucas Varity
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of the diploma work is the introduction of new tools used by purchasing department in the company TRW Lucas Varity. The crucial task was the search of new tools which will conduce to the material cost optimalization and to the deepening of supplier-customer relations. With regard to the production heterogeneity and with regard to the marketing strategy of the company TRW Lucas Varity has been suggested two important tools: Value analysis and e-auction. Above mentioned tools have been applied on the concrete material groups which have been bought by TRW Lucas Varity and which are the most optimal for the using of proposed tools. These tools have been described and analysed in detail. In concluding part the diploma work the actual situation has been compared and suggested purchasing tools that caused reducing of material costs have been evaluated.
Cílem diplomové práce je představení a zpracování moderních nástrojů pro využití v oddělení nákupu ve firmě TRW Lucas Varity. Základním úkolem vyhledání novodobých nástrojů, které povedou k optimalizaci materiálových nákladů a k prohlubování dodavatelsko-odběratelských vztahů. Vzhledem k výrobní různorodosti a vzhledem k marketingové strategii ve firmě TRW Lucas Varity byly vybráni tyto 2 nástroje: hodnotová analýza a e-aukce. Uvedené nástroje byly aplikovány na konkrétních materiálových skupinách, které jsou nakupovány firmou TRW Lucas Varity a které byly vybrány jako vhodné pro jednotlivé navrhované nástroje. Dle stanoveného postupu byly jednotlivé nástroje popsány a analyzovány. V závěrečné části diplomové práce byly porovnány současné náklady a potenciální úspory.
Description
katedra: KPE; přílohy: CD ROM; rozsah: 66 s., 3 s. příloh
Subject(s)
value analyse, management of purchasing, e-auction, now tools, hodnotová analýza, management nákupu, e-aukce, nové nástroje
Citation
ISSN
ISBN