Komunikační systémy u osob s autismem

Title Alternative:Systems used in communication sitistic people
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis is focused on communication systems at persons with autism. The thesis is divided into two parts theoretical and empirical ones. The theoretical part is defining basic terms and theories connected with autism. Then it describes communication and alternative communication systems. It deals especially with a method VOKS in detail. The aim of the thesis is to determine the number of autistic children communicating verbally, nonverbally or non-communicatihg at all. Next goals are to discover what possible communicating systems of autistic people there are, which of these systems is the most common and the most suitable for those children and people living or working with them. The empiric part is focused on evaluation of questionnaires from parents and institutions working with autistic children.
Bakalářská práce je zaměřena na komunikační systémy u osob s autismem. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část vymezuje základní pojmy a teorie, které s autismem souvisí. Dále popisuje komunikaci a alternativní komunikační systémy. Podrobně se zabývá metodou VOKS. Cílem práce je zjistit, kolik dětí s autismem komunikuje verbálně, neverbálně či nekomunikují vůbec. Jaké jsou možné komunikační systémy u osob s autismem. Který z těchto systému je nejpoužívanější a nejvíce vyhovuje těmto dětem a lidem, kteří s nimi žijí, či pracují. V empirické části jsou vyhodnoceny dotazníky od rodičů a institucí pracujících s dětmi s autismem.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD, 1 dotazník; rozsah: 79 s., 2 s. dotazník - příloh.
Subject(s)
alternativní komunikační systém, apla, Aspergerův syndrom, atypický autismus, autismus, autistické rysy, dětský autismus, diagnostika, hellerův syndrom, kognitivní, komunikace, makaton, mentální retardace, nízkofunkční autismus, piktogramy, porucha autistického spektra, rettův syndrom, sociální interakce, vizualizovaný denní režim, voks, vysoce funkční autismus, alternative communication system, apla, Asperger Syndrome, atypical autism, autism, autistic features, childern´s autism, diagnostics, heller´s syndrome, cognitive, communication, makaton, cephalonia, low-functional autism, pictograms, disorder of autistic spectrum. rett´s syndrome, social interaction, visualised daily schedule, voks, highly-functional autism
Citation
ISSN
ISBN