Srovnání podmínek v tenisových školách pro mládež v České republice a v zahraničí

Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na srovnání tenisových škol, které se nacházejí České republice, ve Spojených státech amerických a ve Španělsku. Hlavními srovnávacími aspekty tenisových škol jsou možnosti nabízených programů, kvalita trenérského týmu, zázemí a finanční náklady při pobytu na škole. V prvních kapitolách jsou uvedena pravidla tenisu nebo definice pojmu tenisová škola. V analytické části jsou popsány výše uvedené tenisové podmínky u vybraných tenisových škol. Na závěr mé bakalářské práce jsou tenisové podmínky navzájem srovnány, z nichž po-sléze vychází doporučení pro rodiče tenisových talentů
This bachelor thesis provides in-depth comparison of tennis academies located in the Czech Republic, the USA and Spain. Main aspects for comparison are the program offer, the quality of the coaching staff, the quality of the facility and the financial expenses needed for successful participation .Introductory part is focused on the rules of tennis and the definition of a tennis academy. Analytical part describes tennis conditions of three selected international academies. The conclusion of the thesis offers an evaluation and recommendations for parents of talented children based on previous discoveries of this research.
Description
Subject(s)
tenisová škola, tenis, tenisové podmínky, IMG akademie, TK Neridé, Bruguera tenisová akademie, tennis academy, tennis, tennis conditions, IMG Academy, TK Neride, Bruguera Academy
Citation
ISSN
ISBN