Řízení pohonu mikrotitrační destičky a odběrové jehly v průtokovém cytometru

Title Alternative:Control of a microtiter plate and sample syringe mechanical positioning system in a flow cytometry device
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem modulu pro pohon mikrotitrační destičky a od-běrové jehly v průtokovém cytometru. Základem modulu jsou krokové motory a kontroléry STM L6470, které jsou relativně novým prvkem na trhu. Kontroléry zajišťují jak buzení vinutí motorů, tak provádění příkazů pro pohyb motorů. Také je popsáno jejich zapojení a řízení. Deska je navrhnuta v programu Eagle, knihovna funkcí pro ovládání modulu je napsaná v jazyce C#.
This bachelor thesis is focused on the research of module for driving and controlling of a microtiter plate and the sample syringe mechanical positioning system in a flow cytometry device. Base of the module are stepper motors and controllers STM L6470, which are rela-tively new on the market. Controllers provide excitation of motor windings and execution of driving commands. Printed circuit board is designed in the Eagle, dynamic linked library with driving commands for module is programmed in C#.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 55
Subject(s)
krokový motor, kontrolér, řízení, průtokový cytometr, pohon, stm l6470, stepper motor, controller, drive, flow cytometry device, stm l6470
Citation
ISSN
ISBN