Využití analýzy obrazu k hodnocení bakteriálního biofilmu na nosičích biomasy

Title Alternative:Image analysis in the evaluation of bacterial biofilm on biomass carriers
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předkládaná diplomová práce se zabývá charakterizací tvorby a vývoje biofilmu na povrchu zvolených nosičů biomasy (komerční AnoxKaldnes K3, vyvíjený PAQ_34 a nanovlákenný vyráběný TUL), které se používají pro fluidní lože při čištění odpadních vod. Sledování nosičů probíhalo prostřednictvím technik analýzy obrazu za pomoci programového prostředí MATLAB. Pomocí vytvořeného softwaru, jakožto nástroje pro kvantifikaci výsledků, byly u mikroskopických snímků stanoveny základní charakteristiky 2D struktur bakteriálního biofilmu. Předností obrazové analýzy z hlediska praxe je mimo jiné neinvazivní charakter metodiky, což umožňuje opětovné využití vzorku. Cílem práce bylo pomocí obrazové analýzy určit kinetiku růstu bakteriální populace a její charakterizace na daných typech nosičů v závislosti na čase, při odlišných hodnotách solnosti média a míry aerace. Dále byl studován vliv mediánového filtrování obrazu při hodnocení strukturních parametrů bakteriálního biofilmu.
Description
79 s. :il., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
computer image processing, počítačové zpracování obrazu, počítačová analýza obrazu
Citation
ISSN
ISBN