Dlouhodobá nezaměstnanost u absolventů vedených v evidenci Úřadu práce v Liberci

Title Alternative:Long-term Unemployment of Graduates and Young People after Finishing their Studies in the Register of the Labour Office in Liberec
dc.contributor.advisorNádvorníková, Lenka
dc.contributor.authorBláhová, Markéta
dc.date2007
dc.date.accessioned2015-04-12
dc.date.available2015-04-12
dc.date.committed2006-11-30
dc.date.defense2007-01-23
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2005-01-28
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 63 s.cs
dc.description.abstractThis bachelor work deals with long-term unemployment of graduates that have been registered as jobless at the Labour Office in Liberec. It concerns practical knowledge about the activities and possibilities of the Labour Office. The work is focused on the mapping of different possibilities that are being offered by the Labour Office to the long-term unemployed graduates to get them back to work. The work is composed by two fundamental areas. One is theoretical and describes the conception of unemployment, the mission of a labour office, how can unemployment influence the families of unemloyed people, further on the passiv employment policy, tools to the active employment policy, among others also sheltered workshops and sheltered workplaces. This theoretical part is based on my study of professional literature. The second practical part of my work is devoted mainly to analysis of statistic data showing the unemployment rate in the year 2004 and 2005. It is judged from the standpoint of sex, education, placement of graduates on the labour market, persisting in evidence longer than 6 months and graduates´joining individual action plans. As a main contribution of this work I consider the outcomes showing the unefficiency of the individual action plans and the necessity to ensure as an obligation for the unemployed people their passing the projects made by labour offices.en
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývala dlouhodobou nezaměstnaností u absolventů vedených v evidenci Úřadu práce v Liberci a vycházela z praktických znalostí činností a možností úřadu práce. Cílem bakalářské práce bylo zmapování možností, které úřad práce nabízí dlouhodobě nezaměstnaným absolventům a umístění do zaměstnání. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování literárních pramenů popisovala pojem nezaměstnanosti, poslání úřadu práce, dopady nezaměstnanosti na domácnosti nezaměstnaných, dále pasivní politiku zaměstnanosti, nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, mimo jiné také chráněné dílny a chráněná pracoviště. Praktická část práce byla věnována hlavně analýze statistických údajů, které prozradily míru nezaměstnanosti v letech 2004 a 2005 následně rozdělenou podle pohlaví, vzdělání či umístění absolventů na trhu práce, dále také evidenci delší než 6 měsíců a zařazení absolventů do individuálních akčních plánů. Za největší přínos práce lze považovat výsledky ukazující na neúčelnost individuálních akčním plánů a zároveň na nutnost zajištění povinného absolvování těchto připravovaných programů úřady práce nezaměstnanými.cs
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/7943
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectlabour officeen
dc.subjectunemploymenten
dc.subjectgraduateen
dc.subjectlabour marketen
dc.subjectemployment policyen
dc.subjectindividual action planen
dc.subjectregistration at the labour officeen
dc.subjectstatisticsen
dc.subjectúřad prácecs
dc.subjectnezaměstnanostcs
dc.subjectabsolventcs
dc.subjecttrh prácecs
dc.subjectpolitika zaměstnanostics
dc.subjectindividuální akční pláncs
dc.subjectevidence na úřadu prácecs
dc.subjectstatistikacs
dc.subject.verbislabour officeen
dc.titleDlouhodobá nezaměstnanost u absolventů vedených v evidenci Úřadu práce v Libercics
dc.title.alternativeLong-term Unemployment of Graduates and Young People after Finishing their Studies in the Register of the Labour Office in Liberecen
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag11326
local.identifier.verbis308420
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:13:36cs
local.verbis.studijniprogramKSS SPRAcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_11326.pdf
Size:
5.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce