Edukace v ošetřovatelském procesu při jednodenním gynekologickém výkonu

Title Alternative:EDUCATION IN ONE DAY SURGERY NURSING PROCESS IN GYNECOLOGY
Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Miniinvazivní výkony jsou obecně uplatňovány napříč celým spektrem součastné medicíny, gynekologii nevyjímaje. Tyto metody nevyžadují dlouhodobou hospitalizaci. Proto během posledních let dochází ke vzrůstajícímu trendu krátkodobých hospitalizací. Výrazně se tím zkrátil čas, který pacienti musí trávit ve zdravotnickém zařízení. Bakalářská práce se z těchto důvodů zaměřuje právě na výkony prováděné na gynekologii v krátkodobém tzv. jednodenním režimu. Skládá se z teoretické a výzkumné části. V teoretické části je krátce popsán proces jednodenní chirurgie, ve kterém jsou pacientky na gynekologii přijímány. Součástí je popis ošetřovatelského procesu a edukačního procesu v ošetřovatelství. Výzkumná část se zabývá informovaností pacientek podstupujících jednodenní výkon na gynekologickém oddělení. Výzkumná část je rozdělena do několika částí, mající přímo souvislost s tématem práce - analýza provozu gynekologického oddělení, analýza dokumentů a dotazníkové šetření. Výstupem práce je návrh informační strategie pro gynekologické oddělení KNL, a.s. doplněné o návrh informačního a edukačního materiálu.
Description
101 stran, 13 stran příloh :tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
gynecology, nursing care, one-day surgery, gynekologie, ošetřovatelská péče, jednodenní chirurgie
Citation
ISSN
ISBN