Alena Ježková a její tvorba pro děti a mládež

dc.contributor
dc.contributor.advisorVáňová Kateřina, Mgr. Ph.D. : 55076
dc.contributor.authorŠtulíková, Kateřina
dc.date.accessioned2020-10-18T17:30:06Z
dc.date.available2020-10-18T17:30:06Z
dc.date.committed2019-4-30
dc.date.defense2020-08-28
dc.date.submitted2018-4-30
dc.date.updated2020-8-28
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTeoretická část práce se věnuje životu a tvorbě Aleny Ježkové. Pozornost je věnovánarovněž pojmu adaptace, zejména adaptaci pověstí a mýtů. Poslední kapitola teoretické části sevěnuje literárnímu zpracování pověstí a mýtů v čase od nejstarších až po současnost.Praktická část práce představuje analýzu čtyř vybraných děl Aleny Ježkové, přičemždvě díla jsou následovně porovnána se starší literární předlohou.cs
dc.description.abstractThe theoretical part of the paper is devoted to the life and work of Alena Jezkova. It alsofocuses on the concept of adaptation, particularly the adaptation of legends and myths. The lastchapter of the theoretical part is devoted to the literary forms of legends and myths from themost ancient to the contemporary.The practical part of the paper analyses four specific works by Alena Jezkova, andcompares two of them with older literary works that have inspired them.en
dc.description.mark
dc.format55 s.
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 202002207
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/157955
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonJANÁČKOVÁ, Blanka. Přehled vývoje literatury pro děti a mládež. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999, 128 s.
dc.relation.isbasedonPETIŠKA, Eduard. Prameny k historickému povědomí u dětí. In Velká cesta k malým dětem. Praha: Albatros, 1984, s. 64-70.
dc.relation.isbasedonURBANOVÁ, Svatava; ROSOVÁ, Milena. Pověsti, báje, legendy. In Žánry, osobností, díla (Historický vývoj žánrů české literatury pro mládež antologie). Ostrava: Ostravská univerzita Filozofická fakulta, 2002, s. 105-110.
dc.relation.isbasedonURBANOVÁ, Svatava; ROSOVÁ, Milena. Pověsti, báje, legendy. In Žánry, osobností, díla (Historický vývoj žánrů české literatury pro mládež antologie). Ostrava: Ostravská univerzita Filozofická fakulta, 2005, s. 114-119.
dc.relation.isbasedonURBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 2003. 363 s.
dc.relation.isbasedonBISCHOFOVÁ, Jana. Zamyšlení nad adaptacemi v literatuře pro děti a mládež. In Cesty současné literatury pro děti a mládež. Slavkov u Brna: BM Typ, 2005, s. 47-52.
dc.relation.isbasedonLexikony a slovníky:
dc.relation.isbasedonREISSNER, Martin. Alena Ježková. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2: Čeští spisovatelé. Praha: Libri, 2012, s. 187-189.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectAlena Ježkovács
dc.subjectliteratura pro děti a mládežcs
dc.subjectliterární adaptacecs
dc.subjectliterární adaptace pověstí a mýtůcs
dc.subjectAlena Ježkováen
dc.subjectliterature for children and young peopleen
dc.subjectliterary adaptationsen
dc.subjectliteraryadaptations of the mythsen
dc.titleAlena Ježková a její tvorba pro děti a mládežcs
dc.titleAlena Ježková and her work for children and youthen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineFIL
local.degree.programmeFilologie
local.degree.programmeabbreviationB7310
local.department.abbreviationKCL
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP16000306
local.identifier.stag38286
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06668054
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2207
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Stulikova.pdf
Size:
1.26 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
F_Stulikova_Vanova.doc
Size:
751 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Stulikova_28.8.2020.pdf
Size:
562.22 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP