Alena Ježková a její tvorba pro děti a mládež

Abstract
Teoretická část práce se věnuje životu a tvorbě Aleny Ježkové. Pozornost je věnovánarovněž pojmu adaptace, zejména adaptaci pověstí a mýtů. Poslední kapitola teoretické části sevěnuje literárnímu zpracování pověstí a mýtů v čase od nejstarších až po současnost.Praktická část práce představuje analýzu čtyř vybraných děl Aleny Ježkové, přičemždvě díla jsou následovně porovnána se starší literární předlohou.
The theoretical part of the paper is devoted to the life and work of Alena Jezkova. It alsofocuses on the concept of adaptation, particularly the adaptation of legends and myths. The lastchapter of the theoretical part is devoted to the literary forms of legends and myths from themost ancient to the contemporary.The practical part of the paper analyses four specific works by Alena Jezkova, andcompares two of them with older literary works that have inspired them.
Description
Subject(s)
Alena Ježková, literatura pro děti a mládež, literární adaptace, literární adaptace pověstí a mýtů, Alena Ježková, literature for children and young people, literary adaptations, literaryadaptations of the myths
Citation
ISSN
ISBN