Hodnocení nasákavosti košilovin pomocí termografické techniky

Title Alternative:Evaluation of the absorbency of shirting using termographic techniques