Motivační systém jako faktor konkurenceschopnosti podniku

Title Alternative:Incentive System as a Factor of Company Competitiveness
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Práce je zaměřena na problematiku motivačního systému ve firmě Decathlon, jeho rozdíly ve dvou různých pobočkách, nacházejících se ve dvou sousedících zemích v Evropě, a jeho působení jako faktoru konkurenceschopnosti. Teoretická část se zaobírá motivací obecně,důležitostí role zaměstnanců v podniku, jejich věrností k zaměstnavateli a pracovnímivýkony. Praktická část ukazuje typy motivačních faktorů užitých v podniku, jejich výhody a nevýhody a jejich vliv na zaměstnance. Na závěr práce je popsána současná situacev podniku a pro případné nedostatky motivačního systému jsou navrhnuta řešení.
This work is focused on problems in motivation system as a possible factor ofcompetitiveness of a company. The theoretical part deals with the motivation system,employees' performance and loyalty, importance of human resources in a company.Differences between motivation systems in two subsidiaries of the selected companysituated in two neighbouring countries in Europe are discussed in the empirical part.Moreover, different types of motivational factors affecting employees, their advantagesand disadvantages are explored. Finally, the actual situation in the company is describedand several suggestions are made to improve the motivation system.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN