Hypoteční úvěry pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek v ČR

Title Alternative:The mortgage credits for housing associations and units owner´s partnership in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma work deals with problematics of mortgage credits for housing cooperatives and unit owner´s partnership, living support possibilities, other sources of financing and possibilities of its` application in the Czech republic. This work is divided into five main sections. The characteristic of legislative fundament of given problematics including the most important contemporary instruments of housing support is advanced in the first section. The second section is aimed at analysis of real estates financing possibilites. There is described a mortgage financing in detail. The analysis of mortgage development in the Czech republic is described in the third section. The fourth section is aimed at differencies of main parameters of mortgage credits offered on present-day market in the Czech republic. Contemporary mortgage credits are applicated on theoretic examples in the last section.
Diplomová práce pojednává o problematice hypotečních úvěrů pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek v České republice, o možnostech využití podpory v oblasti bydlení, dalších zdrojích financování a možnostech jejich použití. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. V první části jsou charakterizovány legislativní východiska dané problematiky včetně nejdůležitějších současných podpůrných nástrojů v oblasti bydlení. Druhá kapitola je zaměřena na komparaci možností financování investic do nemovitostí. Podrobněji je zde analyzováno financování pomocí hypotečního úvěru. Třetí kapitola charakterizuje vývoj hypotečního bankovnictví v České republice. Čtvrtá kapitola se zabývá rozdílnostmi u hlavních parametrů hypotečních úvěrů nabízených v současné době na trhu v České republice. V poslední části jsou současně nabízené hypoteční úvěry aplikovány na dvou teoretických příkladech.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD; rozsah: 91 stran, 11 příloh
Subject(s)
flat category, cooperative, unit owner´s partnership, support, housing, mortgage credit, financial institutions, kategorie bytů, družstvo, společenství vlastníků jednotek, podpora, bydlení, hypoteční úvěr, finanční instituce
Citation
ISSN
ISBN