Sledování logistických nákladů

Title Alternative:Monitoring of logistic costs
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis is focused on the monitoring of logistics costs in shipping cars distributed to various foreign destinations by Škoda Auto as based in Mlada Boleslav. In the theoretical section is characterized by the CKD center, then they are given more information about each foreign destinations for shipping cars and are spaced explain the differences between stages rozloženosti cars. In the practical part are specified aspects affecting the level of logistics costs. Another section is devoted to the analysis of logistics costs. The final part is introduced and analyzed the current structure of monitoring logistics costs. The result of this thesis is to propose a new structure for logistics tracking of costs, benefits and drawbacks in its implementation.
Diplomová práce je zaměřená na sledování logistických nákladů při expedici rozložených vozů do různých zahraničních destinací firmou Škoda Auto a.s. se sídlem v Mladé Boleslavi. V teoretické části je charakterizováno CKD centrum, následně jsou uvedeny bližší informace o jednotlivých zahraničních destinacích pro expedici rozložených vozů a jsou vysvětleny rozdíly mezi jednotlivými stupni rozloženosti vozů. V praktické části jsou specifikovány aspekty mající vliv na výši logistických nákladů. Další část je věnována rozboru logistických nákladů. V závěrečné části je představena a analyzována stávající struktura sledování logistických nákladů. Výsledkem této diplomové práce je navržení nové struktury pro sledování logistických nákladů, včetně výhod a nevýhod při jejím zavedení.
Description
katedra: KPE; rozsah: 94 s.
Subject(s)
ckd center, logistic costs, lokalization, degree of shipping cars, ckd centrum, ladefaktor, logistické náklady, lokalizace, stupně rozloženosti vozů
Citation
ISSN
ISBN