Aplikace risk managementu do vnitropodnikového prostředí

Title Alternative:Application of Risk Management Internal Environment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je pojata z hlediska vlivu novodobé finanční krize na risk management ve firmách podnikající na území České republiky. Zahrnuje tři hlavní části, které jsou koncipovány jak teoreticky tak ve formě vlastních poznatků nabytých po dobu vypracovávání této práce. První kapitola nás poskytne přehled o tom co je to risk management a to především formou vysvětlení teorie a důležitých pojmů s tímto oborem spjatých. Druhá část poukazuje na vývoj novodobé finanční krize, na její příčiny a dopady a následně na vliv jejích důsledků na vnitropodnikové prostředí. V závěru této části je podrobně popsána ISO 31000, která je pro risk management jednou z nejdůležitějších novodobých norem. Třetí část názorně ukazuje, jaký vliv měla krize na počet firemních bankrotů na území České republiky. Závěr této práce obsahuje zhodnocení poznatků dosažených zkoumáním vlivů novodobé finanční krize na vnitropodnikové prostředí.
Description
72 s. :il., gr.
Subject(s)
management, managerial economics, management, podniková ekonomika
Citation
ISSN
ISBN