El uso de las terminaciones -se y -ra del imperfecto de subjuntivo en la ciudad de Valencia

dc.contributor
dc.contributor.advisorValeš Miroslav, doc. Mgr. Ph.D. : 54988
dc.contributor.authorLegnerová, Dominika
dc.contributor.otherKolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.otherPaleček Karel, Ing. Ph.D. Konzultant : 61120
dc.contributor.otherTouš Jan, RNDr. Ph.D. Konzultant2 : 66359
dc.date.accessioned2018-11-28T14:47:09Z
dc.date.available2018-11-28T14:47:09Z
dc.date.committed2017-6-15
dc.date.defense2018-6-13
dc.date.submitted2015-12-18
dc.date.updated2018-7-3
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce dokumentuje používání koncovek -ra a -se subjunktivu imperfekta ve Valencii. Výzkum se týká výskytu právě těchto koncovek s ohledem na dvojjazyčnost obyvatel. Hlavní sledovanou proměnnou bude jazyk, který respondenti považují za svůj mateřský, kterým je buď španělština (castellano) nebo valencijština (valenciano). Data byla získaná pomocí nahrávaných rozhovorů, které se skládaly ze dvou částí: nejprve část otázek, jež byly vytvořeny tak, aby navedly dotazované k odpovědi právě formou slovesa v subjunktivu imperfekta, druhou částí bylo cvičení na druhý kondicionál, ve kterém měli respondenti doplnit správný tvar slovesa. Hlavní hypotézou práce je předpoklad, že respondenti, kteří považují za svůj mateřský jazyk valencijštinu, budou používat výhradně koncovku -ra, zatímco respondenti se španělštinou jako mateřským jazykem, budou používat obě koncovky, nicméně výskyt koncovky -se bude minoritní.cs
dc.description.abstractThe final work is focused on the usage of endings -ra and -se of the imperfect subjunctive in Valencia. The investigation relates to the presence of those endings with respect of the bilingualism of the inhabitants. The most important aspect is the language which the respondents consider to be their mother tongue, which is either Spanish or Valencian. The data were obtained by recorded intewievs in which I asked the respondents certain questions that had been prepared in a way that it would be possible to answer them using the imperfect of subjunctive. Following exercise was prepared for the second conditional which they completed by using the verb in the correct form. The main hypothesis of the thesis is that the respondents who consider their mother tongue to be Valencian will use exclusively the ending -ra, while the respondents with Spanish as their mother tongue will use both of the endings, nevertheless the ending -se will occur less.en
dc.description.mark
dc.format52
dc.format.extentIlustrace, Grafy , Tabulky
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/37429
dc.language.isoes
dc.relation.isbasedonAHERN, Aoife. 2008. El subjuntivo: contextos y efectos. Madrid: Arco Libros. ISBN 978-84-7635-755-2. LLORACH, Emilio Alarcos. 1994. Gramática de la lengua espaňola. Madrid: Editoria Espasa Calpe. IBSN 84-239-7922 9. NEBOT Y PÉREZ, José. 1894. Apuntes para una gramática valenciana popular. Valencia: Imprenta de Rippolés. SASTRE RUANO, María Ángeles. 2004. El subjuntivo en espaňol. 2a ed. Salamanca: Ediciones colectivos de Espaňa. ISBN: 9788486408732. VALEŠ, Miroslav. 2010. Observaciones sociolingüísticas del espaňol: Metodología, variación y prestigio. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-8433-7268-8.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectSubjunktiv imperfektacs
dc.subjectvalencijštinacs
dc.subjectšpanělštinacs
dc.subjectmateřský jazykcs
dc.subjectkoncovkycs
dc.subjectImperfect subjunctiveen
dc.subjectValencianen
dc.subjectSpanishen
dc.subjectmother tongueen
dc.subjectendingsen
dc.titleEl uso de las terminaciones -se y -ra del imperfecto de subjuntivo en la ciudad de Valenciacs
dc.titleThe Use of Endings -se and -ra of the Imperfect Subjunctive in the City of Valenciaen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineAJ-SJ
local.degree.programmeSpecializace v pedagogice
local.degree.programmeabbreviationB7507
local.department.abbreviationKRO
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP14000352
local.identifier.stag34164
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.dominika.legnerova.pdf
Size:
2.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_Legnerova.pdf
Size:
869.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_oponenta_Legnerova.pdf
Size:
814.61 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Prubeh_obhajoby_Legnerova.pdf
Size:
252.61 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP