Korekce negativních vlivů psychosociálního prostředí dítěte učitelem. Využití systemického přístupu.

dc.contributorJosífková Jitka, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.advisorNišponská Magda, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKýčková, Jana
dc.contributor.otherSkolitel : 55397 Lenfeld Petr, prof. Dr. Ing.
dc.contributor.otherKonzultant : 55077 Moučková Eva, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 63892 Němcová Spatzierová Šárka, Ing.
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2014-12-13
dc.date.defense2015-06-05
dc.date.submitted2013-11-07
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractDiplomová práce poukazuje na možnosti podpory žáků učitelem za využití systemického přístupu. Teoretická část seznamuje s metodou systémické práce a jejím využitím při práci učitele se žákem a jeho rodinou, vymezuje základní pojmy a shrnuje poznatky ohledně psychického vývoje v období dospívání. Praktická část se zaměřuje na podporu studentky gymnázia, potýkající se se stagnací v oblasti kognitivních procesů, kreativity a odpovědnosti. Cílem práce je ukázat skrze systémické konstelace nové možnosti, jak může učitel pomoci žákovi v obtížných životních situacích skrze podporu sebereflexe a sebepoznání, což se projeví ve facilitaci osobnostního růstu.cs
dc.description.abstractThe thesis points out the possibilities to support school children using the systemic approach. Theoretical part introduces method of systematic work and its use in teacher's work with pupil and his family, defines the basic concepts and summarizes the findings regarding the psychological development during adolescence. Practical part aims to support a secondary school student experiencing stagnation in the field of cognitive processes, creativity and responsibility. Objective of the work is to show new possibilities how can teacher help the pupil in difficult life situations and support his personal growth using systemic constellations.en
dc.description.mark
dc.format85 s. (136 414 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Tabulky 1 -ROM
dc.identifier.signatureV 118/15 P
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/25719
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonMAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.
dc.relation.isbasedonMAREŠ, Jiří. Posttraumatický rozvoj člověka. Praha: Grada, 2013. ISBN978-80-247-3007-3.
dc.relation.isbasedonPAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2959-6.
dc.relation.isbasedonPREKOP, Jirina - HELLINGER, Bert. Kdybyste věděli, jak vás miluji. Brno : Cesta, 2008. ISBN 978-80-7295-105-5.
dc.relation.isbasedonŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7367-124-7.
dc.relation.isbasedonSCHLIPPE, Arist von - SCHWEITZER, Jochen. Systemická terapie a poradenství. Nakladatel: Cesta, 2006. ISBN 80-7295-082-7.
dc.relation.isbasedonSLEZÁČKOVÁ, Alena. Průvodce pozitivní psychologií.Praha: Grada, 2012. ISBN978-80-247-3507-8.
dc.relation.isbasedonŠOLCOVÁ, Iva. Vývoj resilience v dětství a v dospělosti. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2947-3.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectsystémické konstelacecs
dc.subjectadolescentcs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectškolacs
dc.subjectpodpora učitelecs
dc.subjectosobnostní růstcs
dc.subjectsystemic constellationen
dc.subjectadolescenten
dc.subjectfamilyen
dc.subjectschoolen
dc.subjectteacher supporten
dc.subjectpersonal growthen
dc.subject.verbispersonal and social educationen
dc.subject.verbisantropogenezecs
dc.subject.verbisrodina a školacs
dc.subject.verbispsychologie adolescentůcs
dc.subject.verbisosobnostní a sociální výchovacs
dc.subject.verbishome and schoolen
dc.subject.verbisadolescent psychologyen
dc.titleKorekce negativních vlivů psychosociálního prostředí dítěte učitelem. Využití systemického přístupu.cs
dc.titleCorrecting the negative effects of psychosocial environment of the child by the means of systemic approach.en
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplineCJ-O
local.degree.programmeUčitelství pro střední školy
local.degree.programmeabbreviationN7504
local.department.abbreviationKPP
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.stag29574
local.identifier.verbiskpw06485425
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:07:04cs
local.verbis.studijniprogramKPP Učitelství pro střední školy/Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy-Učitelství českého jazyka a literaturycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_2015_Jana_Kyckova.pdf
Size:
1.71 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Prubeh_obhajoby_Kyckova.pdf
Size:
433.28 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kyckova_posudek_oponent.pdf
Size:
157.51 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kyckova_posudek_vedouci.pdf
Size:
159.83 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP