Mobilní robotická platforma pro dezinfekci zdravotnických prostor

Abstract
Tato diplomová práce shrnuje současné poznání robotických dezinfekčních platforem skrze analýzu odborných článků. Dále seznamuje čtenáře s jednotlivými částmi těchto platforem. Tyto znalosti mohou pomoci čtenáři při výběru komerčního dezinfekčního robota či konstrukci vlastního. Poslední část se věnuje návrhu mobilní dezinfekční platformy pro zdravotnické prostory s využitím znalostí z předchozích částí.
This diploma thesis summarizes the current knowledge of robotic disinfection platforms through the analysis of professional and scientific articles. It also introduces readers to the various parts of these platforms. This knowledge can help the reader in choosing a commercial disinfection robot or their new own design. The last part deals with the design of a mobile disinfection platform for medical areas using the knowledge from the previous parts.
Description
Subject(s)
Robotická platforma, Dezinfekce, Arduino, Zdravotnické prostory, Robotic platform, Disinfection, Arduino, Medical premises
Citation
ISSN
ISBN