Získávání a hodnocení zaměstnanců ve firmě LIGUM s.r.o.

Title Alternative:Recruitment and Employee Appraisal in The Company LIGUM Ltd.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In the introduction of this diploma work the principal aim is specified, which is the reduction of the employee fluctuation in the company LIGUM Ltd., by focusing on the recruitment and the employee appraisal in this company. The theoretical part describes the conditions influencing the interest in the free working station, the possible resources of employees, the process of recruitment and selection of employees. The next chapter is concerned mainly with the process of the employee appraisal and with the methods of their appraisal. Obtained theoretical knowledges are later applied to this company. The analysis of these two activities is carried out and the deficiencies of recruitment and employee appraisal are identified. In the following parts of this diploma work the methods of solutions are suggested, which should contribute to an improvement of these personnel activities in the company LIGUM Ltd.
V úvodu diplomové práce je specifikován její cíl, jímž je snížení fluktuace pracovníků ve firmě LIGUM s.r.o. z Jablonce nad Nisou, zaměřením se na získávání a hodnocení zaměstnanců v této firmě. V teoretické části jsou popsány podmínky ovlivňující zájem o volné pracovní místo, možné zdroje pracovníků, proces získávání a výběr pracovníků. Další kapitola se zabývá především procesem hodnocení pracovníků a metodami jejich hodnocení. Získané teoretické poznatky jsou později aplikovány na tuto firmu. Je provedena analýza těchto dvou činností a identifikovány nedostatky při získávání a hodnocení pracovníků. V následujících částech diplomové práce jsou pak navržena řešení, jež by měla přispět ke zlepšení fungování těchto personálních činností ve firmě LIGUM s.r.o.
Description
katedra: KPE; přílohy: cd-rom; rozsah: 87 s., 7 příloh
Subject(s)
questionnaire, fluctuation, appraisal, advertisement, methods of recruitment, methods of appraisal, cover note, company, interview, working station, worker, work demands, human resources, applicant, selection, employee, recruitment, curriculum vitae, dotazník, fluktuace, hodnocení, inzerát, metody získávání, metody hodnocení, motivační dopis, organizace, pohovor, pracovní místo, pracovník, pracovní požadavky, řízení lidských zdrojů, uchazeč, výběr, zaměstnanec, získávání, životopis
Citation
ISSN
ISBN