Řízení toku hotové produkce - konsignační sklad

Title Alternative:Control of the finish goods flow - consigment stock
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis approaches the necessary change for a proper flow of finished goods from the production plant to the consignment stock and is one of the essential activities in a modern company. In the end everyday decisions are reflected into the economic performance of the company and its effectiveness.The aim of this work is to define a system that can enable a fully automated delivery of finished goods from the production plant DELPHI Packard Romania Srl. to the consignment stock DELPHI Packard Electric ČR, s.r.o. My focus is to analyse the current situation and to propose improvements. In the beginning I would like to describe the history of the company DELPHI and give to you an overview of the state before the production factory location change. The next chapters are focused on defining the new process. The last chapter deals with the financial analysis and the impact of a new concept change.
Tato diplomová práce přibližuje nutnou změnu pro správné řízení toku hotové produkcez výrobního závodu do konsignačního skladu a je jednou z nezbytných činností v modernímpodniku. Každodenní rozhodování se v konečné fázi projeví v ekonomických výsledcícpodniku a jeho efektivnosti.Cílem práce je definovat systém, který by mohl umožnit plně zautomatizovat dodávky hotové produkce z výrobního závodu DELPHI Packard Romania Srl. do konsignačního skladu DELPHI Packard Electric ČR, s.r.o. Zaměřil jsem se na analýzu stávajícího stavu a návrhu na jeho zlepšení.Úvodem popisuji historii firmy DELPHI a popisuji stav před změnou lokace výrobního závodu. Další kapitoly jsou zaměřené na definování nového procesu.Závěrečná kapitola se zabývá finanční analýzou a dopadu změny nového konceptu.
Description
katedra: KPE; rozsah: 80 s.
Subject(s)
cable harness, fifo, impulse, just in sequence, just in time, kennummer, ksk, logistics, manufacturing system, order, sap, sequential production, sils, doprava, fifo, impulz, just in sequence, just in time, kennummer, ksk, logistika, odvolávka, sap, sils, sekvenční výroba, svazek elektrické instalace, výrobní systém
Citation
ISSN
ISBN