Akumulace tepelné energie v PCM

dc.contributorHyhlík Tomáš, doc. Ing. Ph.D. : 65526
dc.contributor.advisorDvořák Václav, doc. Ing. Ph.D. : 55439
dc.contributor.authorKrause, Luboš
dc.contributor.otherBílek Martin, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 55358
dc.contributor.otherFenkl Michael, Ing. Ph.D. Konzultant : 63462
dc.contributor.otherGrubner Jiří, Ing. Konzultant2 : 66063
dc.date.accessioned2019-02-03T09:21:44Z
dc.date.available2019-02-03T09:21:44Z
dc.date.committed2017-2-18
dc.date.defense2017-6-15
dc.date.submitted2015-11-18
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractPráce se zabývá využíváním Phase Change Materials (PCM) k akumulaci tepelné energie. V úvodní části práce je vysvětleno, proč je výhodné teplo akumulovat a jaké způsoby akumulace existují. V teoretické části jsou uvedeny požadavky na PCM a základní rozdělení těchto materiálů, také je zde rozebíráno zapouzdření akumulačního materiálu a popsán proces změny skupenství pro jednosložkové a vícesložkové soustavy. Dále je rozebírána konstrukce tepelných zásobníků, zvláště pak latentních tepelných zásobníků, kde je uvedeno několik konkrétních technických řešení. V praktické části práce je popsán experiment, provedený s PCM pouzdry, kterým byl zjištěn průběh akumulačního výkonu pouzder. Dalším bodem praktické části je numerická simulace experimentu, jejíž výsledky jsou porovnány s laboratorním měřením.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the using Phase Change Materials (PCM) for heat storage. The Introduction part explains, why is a heat storage advantageous and what methods exist. The theoretical part lists requirements for PCM and basic division of these materials, there is also discussed encapsulation of accumulative material and described a phase change process of one component and multi component systems. Next is discussed the construction of heat accumulators, especially latent heat accumulators, where are stated a few specific technical solutions. The practical part of thesis describes an experiment of PCM capsules, by which was found out the behavior of heat storage performance. Next point of practical part is the numerical simulation of experiment, which results are compared with the laboratory measurement.en
dc.description.mark
dc.format80 s.(87 179 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky DVD
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/150935
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon[1] tpCHYSKÝ, J., HEMZAL, K. a kol., 1993. Větrání a klimatizace, Technický průvodce (31). tpSNTL Praha.
dc.relation.isbasedonvsp5mm [2] tpVÍTEK, M., 2008. Užití materiálů se změnou fáze k akumulaci tepelné energie, Diplomová práce. tpTechnická univerzita v Liberci.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectakumulace teplacs
dc.subjecttepelný zásobníkcs
dc.subjectlatentní teplocs
dc.subjectPCMcs
dc.subjectPCM pouzdrocs
dc.subjectHimincs
dc.subjectteplocs
dc.subjectPhase Change Materialsen
dc.subjectheat storageen
dc.subjectPCMen
dc.subjectHiminen
dc.subjectheaten
dc.subjectaccumulationen
dc.subjectlatent heaten
dc.titleAkumulace tepelné energie v PCMcs
dc.titleAccumulation of thermal energy by PCMen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineEZ2
local.degree.programmeStrojní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationN2301
local.department.abbreviationKEZ
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS14000328
local.identifier.stag33766
local.identifier.verbis
local.note.administratorsautomat
local.poradovecisloSTARA PRACE
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Krause_DP.pdf
Size:
11.97 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Krause_Dvorak.pdf
Size:
166.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Krause_Hyhlik.pdf
Size:
1.45 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
11.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections