Profilace činnosti DDM mozaika Železný Brod v esteticko-výchovné oblasti

Title Alternative:Activity profiling DDM mosaic ŽELEZNÝ BROD in aesthetic-educational field
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor project is dealing with free time activities in The Children´s and Teenagers´ house. The project is devided in two parts: theory part and empiric part. In the theoretical part author deals with an explanation what leisure time means, what kinds of functions and aims it has. Furthermore the introduction is shown to a term ,,centres for leisure time for children and teenagers" and what it must contain for its correct function. There has been accomplished more detailed analysis esthetic - behavioural free time activities and and at least but not last the author describes the certain house for children and teenagers, where she makes acquaintance with its functioning. Practical part is based on quality research. The aim of quality research is to get the information about missing esthetic - behavioural free time activities and on its based to put together the project of conception of a new musical - dramatic department which should serve as an offer of the Children´s and teenager´s house.
Bakalářská práce se zabývá trávením volného času dětí a mládeže v konkrétním Domě dětí a mládeže. Práce se dělí do dvou částí a to na část teoretickou a na část empirickou.V teoretické části se autorka zabývá vysvětlením, co volný čas znamená, jaké má funkce a cíle. Dále je zde provedeno seznámení s pojmem, co jsou střediska pro volný čas dětí a mládeže a co všechno musí obsahovat pro jeho správné fungování. Dále je v práci proveden detailnější rozbor zájmových činností esteticko-výchovných a v neposlední řadě autorka popisuje konkrétní dům dětí a mládeže, kde seznamuje s jeho fungováním. Empirická část je založena na kvalitativním výzkumu. Cílem kvalitativního výzkumu je získat informace o chybějících esteticko-výchovných zájmových činností a na jeho základě sestavit návrh koncepce nového hudebně-dramatického oddělení, který má sloužit k zapojení do nabídky konkrétního domu dětí a mládeže.
Description
katedra: KPP; přílohy: CD; rozsah: 63
Subject(s)
free time, centres for free time activities, free time activities, quality research, esthetic-bahavioural, conception of department, volný čas, střediska volného času, volnočasové aktivity, kvalitativní výzkum, esteticko-výchovná oblast, koncepce oddělení
Citation
ISSN
ISBN