Start-up podnikání z pohledu podnikových cílů

Title Alternative:Start-up business from the perspective of business objectives
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou start-upů. Start-upy představují pojem v současné době velmi skloňovaný. Práce se věnuje vytyčení pojmu start-up jakožto vývojové fázi firmy, jeho gramatickému významu i definici. Zaměřuje se na samotný průběh vzniku start-upu, od počátečního nápadu až po celkové financování a realizaci. Práce se rovněž zaměřuje na start-upovou situaci jak na území České republiky, tak rovněž na území severské země Finsko. Teoreticky jsou popsány druhy podnikových cílů a funkcí podniku. S ohledem právě na podnikové cíle se v práci lze setkat s porovnáním dvou start-upů, přičemž jeden z nich je ve fázi před uvedením produktu na trh, a druhý se na trhu nachází již druhým rokem. Rovněž se práce kromě samotné komparace cílů obou start-upů věnuje vzniku jejich nápadu, realizaci týmu a způsobu financování. Na základě provedených rozhovorů se zástupci zvolených start-upů došlo k zjištění, že se přístup k podnikovým cílům liší vzhledem k odlišnosti vývojové fáze obou start-upů.
This bachelor thesis aims to explain the issue of start-up business. Nowadays start-ups are used very frequently as a tool for building new businesses. The thesis explains the term start-up itself along with its definition nevertheless most of the content is dedicated to detailed description of start-ups in terms of an evolution phase of a company. It concentrates on formation of start-ups from an initial idea to a way of financing and realization. In addition, the thesis focuses specifically on start-ups in the Czech Republic and Finland. Furthermore, business objectives as well as company functions are theoretically described. Following the business objectives there is a comparison of two chosen start-ups where one of them is currently in an initial phase and has not entered the market yet. On the other hand, the second one has been on the market for two years that can be considered successful. Each of these two start-ups is described in terms of the initial idea, team formation and the way of financing. Finally, the outcome based on the research is presented. The main finding can be then identified in different approaches to business objectives that resulted from dissimilar evolution phases of both companies.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN