Edukační program - jak udělat muzeum atraktivním

Title Alternative:Educational Programme - How to Make Museum More Attractive
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tvorbou edukačního programu pro Severočeské muzeum v Liberci. Úkolem této práce bylo navrhnout, zrealizovat a následně zhodnotit celý program. Součástí hodnocení neboli evaluace bylo také porovnání efektivity dvou druhů prohlídek, ze kterých byl celkový program složen. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje pojmy týkajících se tématu této práce, např. edukace, muzejní edukace, mimoškolní edukace atd. Praktická část se pak dále zaměřuje na popis celého programu a také celkové vyhodnocení výsledků. V závěru práce jsou vloženy materiály k programu a fotodokumentace.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN