Majetková trestná činnost

Title Alternative:Property criminality
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this Bachelor thesis is to identify the key risk factors and characteristics of people living in the Frýdlant- area who had been found guilty of property crimes in the period between the years 2003 and 2008, falling under the responsibility of the District Court. In this work, there have been a total of 3 prerequisites established, which were analyzed through the verification of the method of analysis of written documentation and the technique of secondary and content analysis by statistical data. For better illustration of the problem, there has been a case study included in the supplement, describing a delinquent individual diagnosed with pathological gambling and alcohol abuse.
Cílem bakalářské práce je zjištění hlavních rizikových faktorů a charakteristiky osob žijících na území Frýdlantského výběžku, které se dopustily majetkové trestné činnosti v rozmezí let 2003 až 2008 spadající do věcné příslušnosti Okresního soudu. V práci byly stanoveny celkem tři předpoklady, pro jejichž ověření byla zvolena metoda analýzy spisové dokumentace a dále technika sekundární a obsahové analýzy statistických dat. Do přílohy práce byla pro lepší ilustraci problému včleněna případová studie delikventního jedince, u něhož bylo diagnostikováno patologické hráčství a abúzus alkoholu.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 ks CD ROM - kompletní znění BP; rozsah: 63 s. VIII s. příloha
Subject(s)
behavioral disorder, crime, the criminal behavior, criminal activity, the relapse, poruchy chování, kriminalita, kriminální chování, trestná činnost, recidiva
Citation
ISSN
ISBN