Obsazování volných pracovních míst

Title Alternative:Recruitment for vacant working positions
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Abstract The introductory part of this thesis deals with the selection and recruitment of employees. In particular, it comprises of the description of job requirements, the selection and recruitment, recruiting of suitable candidates and the outcome of these processes in regard to recruitment. The following part of this thesis concerns employment in Skoda Auto. This includes the overall concept of care for Skoda Auto employees. Moreover, the activities and duties of individual departments within Human Resources are defined. Furthermore, the thesis contains a detailed analysis of current situation of care for job vacancies in the area of Care Centre for Human Resources. Currently, there are three sources of recruitment which are used in Skoda Auto. They are direct staffing and the internal and external recruitment of personnel. In conclusion, further suggestions are made regarding possibilities of Care Centres for Human Resources cooperating with internal job applicants in different stages of their recruitment process.
Anotace Diplomová práce se v první části zabývá problematikou získávání, výběru a přijímání zaměstnanců. Především pak definováním požadavků, oslovením vhodných uchazečů, vybíráním uchazečů, sdělením výsledku výběrového řízení a přijímáním zaměstnanců. Další část obsahuje informace o společnosti Škoda Auto, popisuje celkovou koncepci péče o zaměstnance ve Škoda Auto, tj. jsou zmapovány činnosti jednotlivých útvarů, které patří do oblasti Řízení lidských zdrojů. V neposlední řadě diplomová práce obsahuje podrobnou analýzu současného stavu péče o volná pracovní místa v Centrech Péče o lidské zdroje. Jsou popsány stávají tři zdroje personálu, které jsou ve Škoda Auto využívány, tj. přímé obsazení, interní zdroj personálu a externí zdroj personálu. V závěru diplomové práce je navržen další postup, jak by mohla jednotlivá Centra péče o lidské zdroje spolupracovat s interními uchazeči a cílovými skupinami uchazečů při obsazování volných pracovních míst.
Description
katedra: KPE; rozsah: 77 s.
Subject(s)
human resources management, human resources (hr), the role of hr employees, business partners, the process of selecting and recruiting employees, the concept of employee care, care centre for human resources, process of care for vacancies, direct staffing, internal employee pool and recruitment, external recruitment, databank of candidates, řízení lidských zdrojů, personální útvar, role personalistů, business partneři, proces získávání, výběru a přijímání zaměstnanců, koncepce péče o zaměstnance, centrum péče o lidské zdroje, proces péče o volná pracovní místa, přímé obsazení, interní burza, externí obsazení, pool interních uchazečů, databanka uchazečů
Citation
ISSN
ISBN