Krásný úsměv

Abstract
Závěrečná práce s názvem Krásný úsměv se zabývá tematikou ústní hygieny dětí v předškolním věku. V teoretické části se nachází popis cílové skupiny a její specifikace z pedagogicko-psychologického hlediska. Praktická část práce obsahuje samotný projekt, který se bude realizovat v konkrétní mateřské škole po dobu 5 dní. Autorka detailně popisuje konkrétní aktivity, ale i možná rizika, která se mohou během práce s dětmi objevit.
This final thesis, entitled Pretty smile, deals with the topic of oral hygiene of preschool children. The theoretical part contains a description of the target group and its specifications from a pedagogical-psychological point of view. The practical part of the thesis contains the project itself, which will be implemented in a specific kindergarten for five days. The author describes in detail the specific activities, but also the possible risks that may arise during work with children.
Description
Subject(s)
Hygiena, motivace, předškolní věk, sebeobsluha, zdraví, zuby, Hygiene, health, motivation, preschool age, take care of yourself, teeth
Citation
ISSN
ISBN
Collections