Efektor pro přepravu nákladu dronem

Abstract
Práce popisuje proces konstrukce manipulátoru pro přepravu břemen pro použití s multikoptérou. V první části se práce věnuje rešerši existujících konstrukčních řešení a komponentů potřebných pro jejich konstrukci, je zde popsáno i referenční břemeno. Druhá část práce se zabývá návrhem a výběrem vhodného konstrukčního řešení, kterým je řešení s robotickými rameny, poté se věnuje jeho zpracování. Následuje výroba prototypu pomocí 3D tisku, jeho sestavení a tvorba řídícího softwaru. V poslední části se práce věnuje provedení a vyhodnocení zkoušek prototypu.
The thesis describes process of designing manipulator for loads transportation, which is used with multicopter. First part deals with research of existing design solutions and components used in them. In second part the process of creating conceptual designs is described, followed by choosing one of them, which is concept with robotic arms. Next part deals with prototype creation, using 3D printing and design of control software. Last part describes tests done with prototype and their evaluation.
Description
Subject(s)
efektor, manipulátor, náklad, břemeno, dron, multikoptéra, effector, manipulator, load, drone, multicopter
Citation
ISSN
ISBN
Collections