Sociální práce s ohroženou rodinou

dc.contributor
dc.contributor.advisorPittnerová Jana, Mgr.
dc.contributor.authorSmetanová, Vendula
dc.contributor.otherSkolitel : 55458 Skrbek Břetislav, doc. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 58654 Kašparová Marie, Ing.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 59146 Berndt Michal, Ing.
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2015-04-24
dc.date.defense2015-08-25
dc.date.submitted2014-04-23
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje tématu sociální práce s ohroženou rodinnou ve školských ústavních zařízeních. Bakalářská práce je dělena na teoretickou a empirickou část.Teoretická část bakalářské práce se zabývá pojmy, jako například rodina, ohrožená rodina, zařízení pro výkon ústavní výchovy. V této části bakalářské práce jsou popsána školská ústavní zařízení a jejich legislativa Dále je zde zmíněna kapitola o obsahu činnosti sociálních pracovníků ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Pamatováno je i na sanaci rodiny a případové konference, které jsou v současné době využívány jako moderní metoda práce s ohroženou rodinou.Empirická část práce je zaměřena na činnost sociálních pracovníků ve školských ústavních zařízeních. Průzkum byl uskutečněn metodou nestandardizovaného dotazníku, který byl zaměřen na sociální pracovníky školských ústavních zařízení z Libereckého a Ústeckého kraje a jejich možnou spolupráci s rodinou umístěných dětí. Sledován byl možný kontakt s rodinami, rozdíl ve spolupráci s rodinami dětí umístěných z výchovných důvodů a rodinami dětí umístěných ze sociálních důvodů, forma kontaktu užívaná v zařízení a účast sociálních pracovníků na případových konferencích. Mapována byla i spolupráce sociálních pracovníků s dětmi, které opustily školské ústavní zařízení. Výsledky průzkumového šetření byly pečlivě graficky zpracovány a opatřeny komentářem.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the theme of social work with vulnerable families in educational institutional facilities. The bachelor thesis is divided into the theoretical and the empirical part.The theoretical part is focused on such terms as family, vulnerable family, and facilities of institutional care. The educational institutional facilities and their legislation are described in this part of the bachelor thesis. Morever, we can find here the chapter about the content of the activities of social workers in these educational institutional facilities. The family rehabilitation and case conferences, which are used as a modern method of the work with vulnerable families nowadays, are mentioned as well. The empirical part is focused on the activities of social workers in educational institutional facilities. The unstandardized questionnaire was used here as a method of research and was focused on social workers in educational institutional facilities in the Liberec and Ústí district and their possible cooperation with the families of placed children. The possible contact with these families was monitored as well as the difference between the families of children placed for educational reasons and the families of children placed for the social reasons, the form of contact used in facilities and the attendance of social workers at case conferences. The cooperation of social workers with children who left the educational institutional facilities was surveyed. The results of the research were carefully graphically processed with a comment added.en
dc.description.mark
dc.format67 s.
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Tabulky , Grafy, Tabulky 1 , Grafy, Tabulky , Grafy, Tabulky , Grafy, Tabulky 0
dc.identifier.signatureV 342/15 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/25647
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBECHYŇOVÁ, V., KONVIČKOVÁ, M., 2011. Sanace rodiny. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0031-4.
dc.relation.isbasedonMATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z., 2002. Krizové situace v rodině očima dítěte. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 80-247-0332-7.
dc.relation.isbasedonMATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H., 2010. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-739-8.
dc.relation.isbasedonRIEGER, Z., 2009. Návrat k rodině a domů. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-544-8.
dc.relation.isbasedonSOBOTKOVÁ, I., 2012. Psychologie rodiny. 3. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0217-2.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectrodinacs
dc.subjectohrožená rodinacs
dc.subjectškolská zařízení pro výkon ústavní výchovycs
dc.subjectsociální prácecs
dc.subjectfamilyen
dc.subjectvulnerable familyen
dc.subjecteducational institutional facilityen
dc.subjectsocial worken
dc.subject.verbisrodinacs
dc.subject.verbissociální prácecs
dc.subject.verbissocial worken
dc.subject.verbisfamilyen
dc.titleSociální práce s ohroženou rodinoucs
dc.titleSocial Work with Families at Risken
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineSPP
local.degree.programmeSociální práce
local.degree.programmeabbreviationB7508
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.stag30126
local.identifier.verbiskpw06486832
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:17:26cs
local.verbis.studijniprogramKSS Sociální práce/Sociální práce a penitenciární péčecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Vendula_Smetanova.pdf
Size:
1.49 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Smetanova.pdf
Size:
330.75 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
protokol.pdf
Size:
40.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP