Taneční tábor

Title Alternative:Dance camp
Abstract
V bakalářské práci na téma ''Taneční tábor'' se zaměřím na vytvoření a zrealizování programu pro děti od 10 - 15 let. Hlavním cílem je rozvoj motoriky a týmové práce skupiny. V teoretické části práce se budu zabývat tématy volný čas, tanec a ontogenetickým vývojem dětí. Praktická část je zaměřena na organizaci a program pro skupinu 15 dětí po dobu tábora.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN