Pinocchiova dětská knihovna

Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem dětské knihovny inspirované pohádkou Pinocchia a vychází ze zadání mezinárodní architektonické soutěže. Lokalita pro návrh se nachází v italském městě Collodi a součástí řešeného pozemku je i historická budova továrny na výrobu papíru. Kromě knihovny řeší práce i související funkce jako výstavní prostory, kavárnu, auditorium, prostory pro workshopy, multimediální místnosti a interaktivní stezky.
This Master thesis deals with the design of a children's library inspired by the Pinocchio fairy tale and is based on the program of YAC international architectural competition. The location for the design is located in the Italian town of Collodi. There is a historic building of the paper factory as a part of the plot. In addition to the library, related functions such as exhibition spaces, cafe, auditorium, workshops, multimedia rooms, and interactive paths are being solved.
Description
Subject(s)
knihovna, továrna, brownfield, výstavní prostory, auditorium, kavárna, workshop, multimediální místnost, interaktivní stezka, Pinocchio, Collodi, library, paper factory, brownfield, gallery, cafe, auditorium, workshops, multimedia rooms, interactive paths, Pinocchio, Collodi
Citation
ISSN
ISBN