Pojištění cestovních kanceláří a krytí rizika úpadku cestovní kanceláře

Title Alternative:Tour Operators Insurance and Bankruptcy Risk Covering of Tour Operator
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of my graduation thesis, which is called ``Tour Operators{\crq} Insurance and Bankruptcy Risk Covering of Tour Operator``, is to present this obligatory insurance as a product that has to protect travel agencies{\crq} customers in the case of bankruptcy. The first part covers the reasons that led to close this insurance, because new tourist industry legislation should start protecting clients. All at once there are mention other possible ways of solving the bankruptcy problem of the travel agency. The emergence of legal regulation is described in the second part of this work. Next chapter shortly describes the Travel Agents{\crq} Insolvency Pool that subsisted till 2003. The insurance companies that offer this type of insurance (suretyship insurance in the case of tour operator bankruptcy) are presented in the fourth part. Furthermore there is a comparative analysis of this product that is applied to Česká podnikatelská pojišťovna and UNIQA. The fifth part is connected with model example applied to imaginary travel agency. At the close I tried to propose my personal solution how to protect tour operators{\crq} clients in the case of financial insolvency.
Cílem mé diplomové práce s názvem {\clqq}Pojištění cestovních kanceláří a krytí rizika úpadku cestovní kanceláře`` je představit toto povinné smluvní pojištění jako produkt, jehož cílem je ochránit zákazníky cestovních kanceláří v případě jejich ekonomického úpadku. První kapitola je věnována důvodům, které vedly ke vzniku tohoto pojištění, a dalším možným přístupům k řešení problému úpadku cestovních kanceláří. Ve druhé kapitole je popsán vývoj právní úpravy a současné legislativní vymezení pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře v České republice. V další kapitole je stručně charakterizován Pool pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, který existoval do konce roku 2003. Pojišťovny, které pojištění cestovních kanceláří v současné době nabízí, jsou uvedeny ve čtvrté kapitole a je zde také provedena komparativní analýza tohoto produktu u dvou pojišťoven, a to České podnikatelské pojišťovny a pojišťovny UNIQA. Pátou část této práce tvoří modelový příklad pojištění fiktivní cestovní kanceláře. V závěru mé diplomové práce jsem se pokusila navrhnout vlastní řešení, jak chránit klienty cestovních kanceláří v případě platební neschopnosti kanceláře.
Description
katedra: KPO; přílohy: 1 CD; rozsah: 72 s.
Subject(s)
bank guarantee, travel agency, tour operator (travel agency), guarantee fund, insolvency, guaranty insurance, insurer, sum insured, insurance contract, insurance premium, policy holder, insurance pool, insurance, insured person, insurance company, mandatory contractual insurance, refund, repatriation, participation, bankruptcy, blocked deposit, bankovní záruka, cestovní agentura, cestovní kancelář, garanční fond, insolvence, kauční pojištění, pojistitel, pojistná částka, pojistná smlouva, pojistné, pojistník, pojišťovací pool, pojištění, pojištěný, pojišťovna, povinné smluvní pojištění, refundace, repatriace, spoluúčast, úpadek, vázaný vklad
Citation
ISSN
ISBN