Výchova dětí se syndromem lehké mozkové dysfunkce (ADD, ADHD)

Title Alternative:Educating children with minimal brain dysfunction( ADD, ADHD)
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis deals with the problems of the educating with minimal brain dysfunction (ADD/ADHD). It is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part is based upon findings of scholars. It describes both symptoms, causes of the disorder using compilation and presentation of scholarly resources. It also explains public attitude toward children with ADHD. Principal chapter is the description of both positive and negative education approaches and their impacts upon the further mental development. The aim of the practical part is to determine what attitude and what educational approaches do the teachers employ when dealing with ADHD afflicted during the daily course of lessons.
Bakalářská práce se zabývala problematikou výchovy dětí se syndromem lehké mozkové dysfunkce( ADD/ADHD).Byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se opírala o poznatky odborníků a pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala projevy i příčiny poruchy a také objasňovala postoj veřejnosti k dětem s ADHD. Stěžejná kapitolou byl popis pozitivních i negativních výchovných přístupů a jejich důsledků na další psychický vývoj dítěte.Úkolem praktické části bylo zjistit pomocí dotazníku, jaké postoje a výchovné přístupy zaujímají učitelé ze zkoumaného vzorku k žákům s ADHD během vyučovacího dne.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 68 s, 19 s příloh
Subject(s)
theoretical part, practical part, minimal brain dysfunction, add, adhd, terms definition, disorder symptoms, public attitude, educational approaches, used method, hypothesis, results, teoretická část, praktická část, lmd, adhd/add, vymezení termínů, projevy poruchy, postoje veřejnosti, výchovné přístupy, použitá metoda, předpoklady, výsledky
Citation
ISSN
ISBN