Povídka Lucíi Etxebarriové a její využití při výuce španělštiny

Title Alternative:Story of Lucía Etxebarria and her use in the classroom
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
El trabajo final trata de las relaciones de dos elementos claves durante la enseńanza del espańol como la lengua extranjera, es decir, el texto literario y el estilo indirecto como un fenómeno gramatical. El trabajo es compuesto de dos partes; la parte teórica y la parte práctica. En la parte primera se resumen los conocimientos teóricos de la literatura de los autores checos y extranjeros. La intención de la parte segunda fue aplicar los conocimientos en la práctica, o sea, en dos clases de la lengua espańola, donde se combinó el fenómeno gramatical en cuanto al estilo indirecto en la obra literaria. Como la base de la lectura se pusieron dos cuentos de la autora espańola Lucía Etxebarria titulados Tortitas con nata y Zapatos o los disfraces del destino. Las clases son descritas en detalles y se han sacado las conclusiones didácticas de las que se puede partir en la carrera pedagógica futura.
Tato bakalářská práce pojednává o spojení dvou podstatných elementů při výuce španělštiny jako cizího jazyka, a to literárního textu a nepřímé řeči jako gramatického jevu. Práce se skládá ze dvou částí: části teoretické a části praktické. V části první jsou shrnuty mnohé teoretické poznatky z literatury českých i zahraničních autorů. Snahou v praktické části bylo aplikovat tyto poznatky v praxi, tj. ve dvou cvičných hodinách španělského jazyka, kde došlo ke skloubení gramatického aspektu v podobě nepřímé řeči s literárním dílem. Jako podklad byly pouţity dvě povídky španělské autorky Lucíi Etxebarriové s názvem Tortitas con nata a Zapatos o los disfraces del destino. Cvičné hodiny jsou v práci detailně popsány a jsou z nich vyvozeny didaktické závěry, ze kterých lze vycházet v budoucí pedagogické praxi.
Description
katedra: KRO; přílohy: CD; rozsah: 80 s.
Subject(s)
lengua espańola, lengua extranjera, la obra literaria, el estilo indirecto, trabajo con texto, španělský jazyk, cizí jazyk, literární dílo, nepřímá řeč, práce s textem
Citation
ISSN
ISBN