Syntéza a vlastnosti magnetických mikro- a nanočástic a jejich aplikace

dc.contributorGrégr Jan, Ing.
dc.contributor.advisorLouda Petr, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.authorMalý, Vojtěch
dc.contributor.otherSkolitel : 57210 Laboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant : 61852 Voleský Lukáš, Ing.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 63815 Hörbová Jana, Ing.
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2015-05-25
dc.date.defense2015-06-16
dc.date.submitted2014-10-18
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o syntéze a magnetických vlastnostech nanočástic. V teoretické části jsou uvedeny základní magnetické vlastnosti, nejvýznamnější metody syntézy magnetických nanočástic a jejich následná aplikace. Experimentální část zahrnuje dvě metody výroby magnetických nanočástic koprecipitaci chloridů železa a laserovou ablaci niklu, magnetitu a oceli. Dále obsahuje analýzu velikosti vyprodukovaných částic v závislosti na parametrech experimentu jako je reakční doba či druh rozpouštědla. Stabilita vzniklých koloidů je určena pomocí zeta potenciálu. Závěrem jsou diskutovány magnetické vlastnosti vybraných vzorků. Ty byly měřeny na vibračním magnetometru.cs
dc.description.abstractBachelor thesis disserts upon synthesis and magnetic properties of nanoparticles. Basic magnetic properties, the most considerable synthesis methods and magnetic nanoparticles applications are dealt with in the theoretical part. Experimental part comprises two magnetic nanoparticle synthesis methods coprecipitation of ferrous and ferric chlorides and laser ablation of nickel, magnetite and steel. This part also includes analysis of the produced nanoparticles depending on experiment settings such as reaction time or solvent type. Stability of obtained colloids is measured with zeta potential. Magnetic properties of selected samples are discussed at the end. Those properties were measured using a vibrating sample magnetometer.en
dc.description.mark
dc.format51 s. (44 301 znaků bez mezer)
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/25180
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon1. SEDLÁK, Bedřich a Ivan ŠTOLL. Elektřina a magnetismus. Vyd. 3., V nakl. Karolinum 2. Praha: Karolinum, 2012, 595 s. ISBN 978-80-246-2198-2.
dc.relation.isbasedonvsp*2mm* 2. Magnetically Tunable Colloidal Photonic Structures in Alkanol Solutions. In: GE, Jianping a Yadong YIN. Wiley Online Library [online]. 2008 [cit. 2014-10-15]. Dostupné z: http://refhub.elsevier.com/S0021-9797(13)00455-4/h0695
dc.relation.isbasedonvsp*2mm* 3. JIANYING, Wan a Zhu JINTAO. Recent advances in spherical photonic crystals: Generation and applications in optics. In: JINTAO, Zhu. ScienceDirect [online]. 2013 [cit. 2014-10-15]. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305713004126
dc.relation.isbasedonvsp*2mm* 4. DICKINSON, Eric, Song YOUNGHOON, Lee HOWON, Park WOOK, Kim HYOKI a Kwon SUNGHOON. MICROFLUIDIC SYNTHESIS OF MAGNETOCHROMATIC MICROSPHERES UTILIZING MAGNETIC SELF-ASSEMBLY AND PHOTOPOLYMERIZATION PROCESS. In: Royal Society of Chemistry [online]. 2010 [cit. 2014-10-15]. Dostupné z: http://www.rsc.org/binaries/LOC/2010/PDFs/Papers/464_0688.pdf
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectMagnetické nanočásticecs
dc.subjectlaserová ablacecs
dc.subjectFe3O4cs
dc.subjectmagnetitcs
dc.subjectsuperparamagnetismuscs
dc.subjectaplikacecs
dc.subjectMagnetic nanoparticlesen
dc.subjectlaser ablationen
dc.subjectFe3O4en
dc.subjectmagnetiteen
dc.subjectsuperparamagnetismen
dc.subjectapplicationsen
dc.subject.verbisnanoparticlesen
dc.titleSyntéza a vlastnosti magnetických mikro- a nanočástic a jejich aplikacecs
dc.titleSynthesis and properties of micro- and nanoparticles and their applicationsen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineNA
local.degree.programmeNanotechnologie
local.degree.programmeabbreviationB3942
local.department.abbreviationKMT
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.faculty.abbreviationFM
local.identifier.stag31249
local.identifier.verbis485633
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:08:55cs
local.verbis.studijniprogramKMT Nanotechnologie/Nanomateriálycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Maly_Vojtech_BP.pdf
Size:
4.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
hodnoceni_vedoucihoV.Malynano.pdf
Size:
656.1 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
oponentni_posudek_BP_nanoMaly.pdf
Size:
548.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
maly_obh.pdf
Size:
724.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP