Personální marketing podniku

dc.contributor
dc.contributor.advisorMyslivcová Světlana, Ing. Ph.D. : 55314
dc.contributor.authorBenešová, Libuše
dc.date.accessioned2020-09-08T02:22:55Z
dc.date.available2020-09-08T02:22:55Z
dc.date.committed2021-8-31
dc.date.defense2020-08-25
dc.date.submitted2019-10-31
dc.date.updated2020-8-25
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá personálním marketingem a nástroji personálního marketingu.Cílem je identifikace atributů interního personálního marketingu, které ovlivňujíspokojenost zaměstnanců výrobní společnosti a navržení doporučení ke zvýšeníspokojenosti zaměstnanců.Práce je rozdělena do dvou částí. První teoretická část popisuje teoretická východiskapersonálního marketingu a využití marketingového mixu v personálním marketingu.Teoretická část práce je věnována marketingovým nástrojům v personálním marketingu.V praktické části je představena výrobní společnost a uplatňování personálního marketinguv rámci této společnosti. Součástí praktické části je rovněž analýza uplatňování interníhopersonálního marketingu - analýza spokojenosti zaměstnanců. Je provedeno shrnutí ahodnocení získaných poznatků.Závěrem práce obsahuje několik vlastních doporučení v rámci modifikovanéhopersonálního mixu v personálním marketingu pro dosažení větší spokojenosti zaměstnancůvýrobní společnosti.Závěr práce obsahuje shrnutí a celkové zhodnocení těchto poznatků včetně vlastníchdoporučení pro uplatňování interního personálního marketingu a dosažení větší spokojenostizaměstnanců.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with personnel marketing and personnel marketing tools. The aimis to identify the attributes of internal personnel marketing that affect the satisfaction ofemployees of the manufacturing company and to propose recommendations to increaseemployee satisfaction.The work is divided into two parts. The first theoretical part describes the theoretical basisof personnel marketing and the use of the marketing mix in personnel marketing. Thetheoretical part of the work is devoted to marketing tools in personnel marketing.The practical part introduces the manufacturing company and the application of personnelmarketing within this company. Part of the practical part is also an analysis of the applicationof internal personnel marketing-employee satisfaction analysis. A summary and evaluationof the acquired knowledge is performed.At the end of the work contains several own recommendations within the modified personnelmix in personnel marketing to achieve greater satisfaction of employees of themanufacturing company.The conclusion contains a summary and overall evaluation of these findings, including theirown recommendations for the application of internal personnel marketing and achievinggreater employee satisfaction.en
dc.description.mark
dc.format71
dc.format.extentIlustrace, Grafy práce neobsahuje volně vložené přílohy
dc.identifier.signatureV 202001983
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/157515
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize item parBAKER, Michael John. 2014. Marketing strategy and management. 5hindexth ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-02582-1.par item parBEDNÁŘ, Vojtěch. 2018. Jak omezit fluktuaci a udržet si zaměstnance manažerskými nástroji. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0648-6.par item parGRASSEOVÁ, Monika. 2010. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-2621-9.par item parMYSLIVCOVÁ, Světlana, Kateřina MARŠÍKOVÁ, Pavla ŠVERMOVÁ a Vendula MACHÁČKOVÁ. 2017. Personální marketing a budování značky zaměstnavatele. Liberec: Technická univerzita v~Liberci. ISBN 978-80-7494-382-9.par item parTRACY, Brian. 2015. Zaměstnejte ty nejlepší lidi a udržte si je: 21 jednoduchých, osvědčených a ihned použitelných technik. Praha: Synergie. ISBN 978-80-7370-433-9.par item parPROQUEST. 2019 Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2019-09-26]. Dostupné z: http://knihovna.tul.czpar enditemize parkonzultant: Bc. Markéta Hájková, HR Specialistpar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectpersonální marketingcs
dc.subjectpersonalistikacs
dc.subjectmarketingový mix v personalisticecs
dc.subjectspokojenost zaměstnancůcs
dc.subjectproduktcs
dc.subjectcenacs
dc.subjectmístocs
dc.subjectpropagacecs
dc.subjectemployee satisfactionen
dc.subjectHuman Resourcesen
dc.subjectmarketing mix in Human Resourcesen
dc.subjectpersonnel marketingen
dc.subjectproducten
dc.subjectpriceen
dc.subjectplaceen
dc.subjectpromotionen
dc.titlePersonální marketing podnikucs
dc.titlePersonnel marketing of companyen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKMG
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE17000030
local.identifier.stag40473
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06667344
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo1983
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Benesova_Libuse_Personalni_marketing_podniku.pdf
Size:
1.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Benesovaposudek_vedouciho_BP2020.pdf
Size:
456.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP