Textiles for special application

Title Alternative:Tekstylia do specjalnych zastosowań
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Hlavním cílem této práce je uvést některé speciální výsledky, kterých bylo dosaženo v oblasti materiálového inženýrství a ukázat jejich transfer do praxe. Jedná se o uplatnění polymerních stranově vyzařujících optických vláken pro tvorbu aktivně vyzařujících bezpečnostních textilií, které je možno využít v podmínkách snížené viditelnosti. Jsou popsány způsoby měření intenzity stranového vyzařování optických vláken jak v napřímeném stavu, tak při ohybu. Na základě spolupráce mezi Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci a českou společností STAP a.s. byly vytvořeny prototypy textilních struktur se zabudovanými optickými vlákny. Tyto práce byly podporovány projektem TIP FR-TI1/242 “Aktivní bezpečnostní textilie”. Projekt byl sponzorován Ministerstvem průmyslu ČR.
Głównym celem niniejszego opracowania jest pokazanie niektórych specjalnych wyników, jakie osiągnięto w dziedzinie inżynierii materiałowej oraz pokazanie ich transferu do praktyki. Dotyczy to zastosowania polimerowych włókien optycznych ze światłem bocznym do tworzenia aktywnie promieniujących tekstylii ochronnych, które można wykorzystać w warunkach obniżonej widoczności. Opisano sposoby pomiaru natężnienia bocznego światła włókien optycznych, zarówno w stanie wyprostowanym, jak i w zgięciu. W ramach współpracy Wydziału Tekstylnego Uniwersytetu Technicznego w Libercu z czeską spółką STAP a.s. opracowano prototypy struktur tekstylnych z wbudowanymi włóknami optycznymi. Prace te dofinansowano w ramach projektu TIP FR-TI1/242 "Aktywne tekstylia ochronne". Projekt był finansowany przez Ministerstwo Przemysłu RCz.
The main aim of this contribution is to present some special results in the field of textile material science and their transfer into practice. Selected example is utilization of side emitting optical fibers for creation of safety textiles with active illumination in conditions of reduced visibility. Illumination intensity of polymer side emitting optical fibers measured in straight and bend state is described. Prototypes of textile structures with embedded optical fibers were created by the Faculty of Textile Engineering of the Technical University of Liberec with collaboration with a Czech company STAP a.s. These works were supported by research project FR-TI1/242 “High Visibility Protective Textiles”. The project was sponsored by the Czech Ministry of Industry”.
Diese Arbeit nennt einige spezielle Ergebnisse, die auf dem Gebiet der Materialwissenschaft erzielt wurden, und zeigt Möglichkeiten von deren praktischer Anwendung. Es handelt sich dabei um die Einbringung polymerer an den Seiten strahlender optischer Fasern zur Bildung aktiv strahlender Sicherheitstextilien, die bei geringer Sicht verwendet werden können. Es wird beschrieben, wie die Strahlungsintensität an den Seiten optischer Fasern sowohl in aufrechter Haltung als auch bei Beugung gemessen werden können. Auf Grundlage der Zusammenarbeit zwischen der Textilfakultät der Technischen Universität Liberec der tschechischen Gesellschaft STAP a.s. wurden Prototypen textiler Strukturen unter Einbeziehung optischer Fasern geschaffen. Diese Arbeit wurde durch das Projekt TIP FR- TI1/242 „Aktive Sicherheitstextilien“ gefördert. Dieses Projekt wurde finanziell vom Ministerium für Industrie der Tschechischen Republik unterstützt.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN