2014/1 - Natural Sciences and Technology

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XX 2014/1

Recenzovali:
Prof. Dr. - Ing.habil. Sybille Krzywinski – Technische Universität Dresden
Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  3d images and proportionality of the human body
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014) Nejedlá, Marie
  Cílem článku je poukázat na principy proporcionality a posouzení proporcionality lidského těla na základě 3D digitálního obrazu získaného scanováním povrchu lidského těla. Měření prováděné na postavě v digitální podobě vychází z principů uplatňovaných v normě ČSN 80 0090 a z osminového členění výšky postavy. Výsledky měření uskutečněné na souboru 30 mladých žen vyjadřují statistické charakteristiky, korelace a normální Gaussovo rozdělení doplněné grafickým vyobrazením. Výzkum ukázal, že osminové členění lze použít pro oděvní účely spíše orientačně. V rovinách osminového členění není možné měřit obvodové rozměry, neboť anatomicky neodpovídají místům na těle a jejich výsledky by ovlivnily standardizaci a rozměrovou typologii postav. Mohou však být orientací pro tvorbu oděvu s ideálními proporcemi lidského těla, ale i umělce, designéry a specialisty.
 • Item
  Textiles for special application
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014) Křemenáková, Dana; Militký, Jiří; Holovková, Jana
  Hlavním cílem této práce je uvést některé speciální výsledky, kterých bylo dosaženo v oblasti materiálového inženýrství a ukázat jejich transfer do praxe. Jedná se o uplatnění polymerních stranově vyzařujících optických vláken pro tvorbu aktivně vyzařujících bezpečnostních textilií, které je možno využít v podmínkách snížené viditelnosti. Jsou popsány způsoby měření intenzity stranového vyzařování optických vláken jak v napřímeném stavu, tak při ohybu. Na základě spolupráce mezi Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci a českou společností STAP a.s. byly vytvořeny prototypy textilních struktur se zabudovanými optickými vlákny. Tyto práce byly podporovány projektem TIP FR-TI1/242 “Aktivní bezpečnostní textilie”. Projekt byl sponzorován Ministerstvem průmyslu ČR.
 • Item
  Impact of material parameters on temperature field within clothing laminates
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014) Korycki, Ryszard; Szafranska, Halina
  Vnitřní vrstva zajišťuje jak estetické vlastnosti, tak nemačkavost oděvních laminátů. Laminát je tvořen termoplastovým lepidlem mezi vnitřní vrstvou a oděvním materiálem, který je změkčen teplem. Stálou proměnnou je teplota. Rozložení teploty uvnitř laminátu lze určit numerickou simulací pro různé teploty topných desek. Článek analyzuje vliv různých materiálových parametrů na rozložení teploty.
 • Item
  Studies on compressibility of woven terry fabrics
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014) Singh, J. P.; Mishra, Rajesh; Behera, B. K.
  Stlačitelnost tkanin je pokles skutečné tloušťky s odpovídajícím zvýšením tlaku. Stlačitelnosti froté tkaniny závisí na vlastnostech vláken, parametrech příze, parametrech tkaní, délce smyčky, hustotě smyčky, geometrii smyčky a úpravách po tkaní. V popsaném výzkumu jsou studovány všechny faktory, které se na stlačitelnosti tkaniny podílejí. Bylo zjištěno, že hustota smyčky, délka smyčky, tvar smyčky, zákrut příze, jemnost vlasu, délka vlákna a jemnost příze mají významný vliv na chování komprese froté tkaniny. S nárůstem faktoru tvaru smyčky, délky a hustoty smyčky, se linearita kompresní křivky se zvyšování odolnosti a konkrétní kompresní energie snižuje, což svědčí o tom, že látka se na dotek zjemňuje.
 • Item
  Fabrication of cross-linked gelatin electrospun nanofibers containing rosemary oil for antibacterial application
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014) Korkmaz, Nazife; Demirbağ, Sena; Tözüm, M. Selda; Aksoy, Sennur Alay; Sivri, Çağlar
  Tato studie se zabývá výrobou nanovláken s antibakteriálními vlastnostmi zaměřenou na získání nanovlákenného produktu na bázi biopolymeru, který se používá pro hojení ran. Za tímto účelem byl použit přírodní rozmarýnový olej, který posiluje antibakteriální aktivitu nanovláken. K výrobě nanovláken byl použit želatinový polymer. Jak potvrzuje studium literatury, rozmarýnový olej má antibakteriální účinky, a je také používán v aromaterapii, lokálně k uklidnění svalů, a díky svým antibakteriálním a antimykotickým vlastnostem má i léčivé účinky. Želatina je přírodní biopolymer a její využití v medicíně je široké – například se používá při ošetřování ran nebo je součástí různých léčiv atd. Proto jsme se zaměřili na kombinaci nanovlákenných látek a rozmarýnu. nepopiratelně blahodárných účinků želatiny s vysoce užitnými vlastnostmi nanovlákenných látek a rozmarýnu.