Vstup firmy na zahraniční trh jako konkurenční výhoda

dc.contributor
dc.contributor.advisorDědková Jaroslava, PhDr. Ing. Ph.D. : 54802
dc.contributor.authorChalupa, David
dc.date.accessioned2020-09-08T02:26:52Z
dc.date.available2020-09-08T02:26:52Z
dc.date.committed2021-8-31
dc.date.defense2020-08-26
dc.date.submitted2019-10-31
dc.date.updated2020-8-26
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je vypracovat návrh vstupu na nový zahraniční trh a analyzovat výhodu vstupu společnosti JAWA MOTO spol. s r. o., která se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou motocyklů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části je popsán zahraniční obchod, analýzy marketingového prostředí, rizika spojená se vstupem na mezinárodní trh a jednotlivé formy vstupu. V praktické části je provedena PEST analýza a Porterova analýza pěti konkurenčních sil, na základě jejich výsledků je zpracována SWOT analýza, ze které vychází doporučená strategie pro společnost. V poslední části je PEST analýza vybraného trhu a na základě analýzy je zvolena vhodná forma vstupu na zahraniční trh a její konkurenční výhoda.cs
dc.description.abstractCompany's Entry into Foreign Markets as a Concurrency AdvantageGoal of the bachelor's thesis is devising an entry into a foreign market and analyzeadvantages the entry of company JAWA MOTO spol. s r. o., which deals with a research, developing and creation of motorcycles. Thesis is divided into theoretical and practical parts. First part describes international trade, analytics of the marketing environment, risks linked to the entry into the international trade and individual forms of entry. Practical part includes PEST analysis and Porter's analysis of five competitive forces, which stand as a basis for SWOT analysis leading to recommended strategy for the company. In the end according to a PEST analysis of a selected market is chosen an appropriate form of entry into a foreignmarket and its competitive advantage.en
dc.description.mark
dc.format72 s. (95 452)
dc.format.extentIlustrace, Schémata Práce neobsahuje přílohy volně vložené.
dc.identifier.signatureV 202001996
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/157528
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemDVOŘÁČEK, Jiří a Peter SLUNČÍK, 2012. Podnik a jeho okolí: Jak přežít v konkurenčním prostředí. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-224-3. itemGANDOLFO, Giancarlo, 2014.~International trade theory and policy: with contributions by Federico Trionfetti. 2nd ed. Berlin: Springer. Springer texts in business and economics. ISBN 978-3-642-37313-8. itemMACHKOVÁ, Hana. 2009.~Mezinárodní marketing. 3. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2986-2. itemSVATOŠ, Miroslav, 2009. Zahraniční obchod: teorie a praxe. Praha: Grada. Expert. ISBN 978-80-247-2708-0. itemPROQUEST. 2019 Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2019-09-30]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz ~ enditemize beginitemize itemKonzultant: PhDr. Jiří Kraft obchodní manažer enditemize
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectKonkurenční výhodacs
dc.subjectkonkurencecs
dc.subjectrizikacs
dc.subjectzahraniční obchodcs
dc.subjectmaďarský trhcs
dc.subjectzahraniční trhcs
dc.subjectCompetitive advantageen
dc.subjectcompetitionen
dc.subjectrisksen
dc.subjectinternational tradeen
dc.subjecthungarian marketen
dc.subjectforeign marketen
dc.titleVstup firmy na zahraniční trh jako konkurenční výhodacs
dc.titleCompany's Entry into Foreign Markets as a Concurrency Advantageen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKMG
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE17000209
local.identifier.stag40467
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06667357
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo1996
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Chalupa.pdf
Size:
1.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
20Chalupa.pdf
Size:
253.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.16 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP