The possibilities of utilization of plyometrics in conditioning training of adolescents

Title Alternative:Możliwości wykorzystania plyometrycznej metody wzmacniania mięśni w przygotowaniu kondycyjnym adolescentów
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Přípěvek se zabývá problematikou plyometrie a jejím využitím ve sportovním tréninku adolescentů. Jedná se o literární rešerši, která využívá informace z českých, ale především zahraničních zdrojů. Cílem přípěvku je upozornění na teoretická východiska týkající se plyometrie a v neposlední řadě také nastínění možnosti využití plyometie ve sportovním tréninku adolescentů.
Artykuł dotyczy zagadnienia plyometrii i jej wykorzystania w treningu sportowym adolescentów. Obejmuje przegląd literatury, oparty na informacjach pochodzących z czeskich, a zwłaszcza zagranicznych źródeł. Artykuł ma na celu wskazanie teoretycznych założeń dotyczących plyometrii or z zdefiniowanie możliwości wykorzystania plyometrii w sportowym treningu adolescentów.
The report focuses on the domain of the plyometrics in the sports training of adolescents. It summarise relevant knowledge by literature retrieval. The sources were Czech and foreign publications. The aim of the report is to give a view of problems of plyometrics in the sports training of youth.
Der Beitrag beschäftigt sich mit der Problematik der Plyometrie und der damit verbundenen Anwendung im Sporttraining von Jugendlichen. Es handelt sich hierbei um eine Literaturrecherche, welche auf Informationen aus tschechischen aber vor allem ausländischen Quellen beruht. Der Beitrag soll auf die theoretischen Ausgangspunkte aufmerksam machen, welche die Plyometrie betreffen und nicht zuletzt die Möglichkeiten der Nutzung der Plyometrie im Sporttraining von Jugendlichen aufzeigen.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN