Informovanost rodičů dětí předškolního věku s ADHD/ADD o této poruše

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce je věnována problematice poruchy ADHD/ADD, přičemž jezaměřena především do oblasti informovanosti o této poruše, a to směrem k rodičům dětí předškolního věku, u nichž byla porucha diagnostikována. Prostřednictvím dotazníkového šetření mezi rodiči podává informace o tom, jak rodiče informace získávají, jak s nimi umí pracovat a jestli je efektivně využívají v praxi.Teoretická část je zaměřena na seznámení s problematikou poruchy ADD/ADHD aklade si za cíl vytvoření kvalitní teoretické základny pro následně realizované výzkumné aktivity. Jednotlivé kapitoly se zabývají možnými příčinami, projevy, diagnostikou, metodami léčby, speciálně pedagogickou intervencí, ale je zaměřena i na výchovné styly rodičů s ohledem na poruchu ADHD/ADD. Výběr kapitol v této části byl zvolen pro získání ucelených informací o této poruše.Cílem praktické části bylo zjistit, jaké povědomí mají rodiče dětí s ADHD/ADD otéto poruše, zda si dokáží informace sami vyhledat, porozumět jim a prakticky je využívat. Závěry dotazníkového šetření potvrdily, že rodiče mají dostatek poznatků o poruše ADHD/ADD, že vědí, kde jsou potřebné informace k dispozici, ovšem neumí je používat při výchovném procesu dítěte.
Bachelor thesis presents the issues of preschool children diagnosed with ADHD / ADD. Its main focus is put on figuring out how deep knowledge parents of a preschool children have. The questionnaire survey among parents discovers, how parents gather necessary information and how can they utilise them in real life scenarios.The theoretical part is dealing with the analysis of ADHD / ADD. Individual chapters address the possible causes, symptoms, diagnosis, treatment methods, special educational interventions. There is also a strong focus on educational styles of parents with children diagnosed with ADHD / ADD. Chapters in this section are giving the overall comprehensive overview of this disorder.The practical part of this thesis investigates the average knowledge of parents about the ADHD/ADD disorder. It explores if they are able to find all the necessary information, to understand it and use them afterwards. The results of the questionnaire survey confirmed that parents are able to read all the materials, but the are unable to utilise the knowledge in real life situations during the child care.
Description
Subject(s)
ADHD, ADD, hyperaktivita, impulzivita, porucha, pozornost, ADHD, ADD, hyperactivity, impulsivity, disorder, attention
Citation
ISSN
ISBN